Meistringskurs for pasientar og pårørande

Meistringskurs for pasientar og pårørande

"FRAMOVER" -eit kurs for vaksne med langvarig eller kronisk fysisk sjukdom og deira pårørande.

Ålesund Kommune arrangerer i samarbeid med  Lærings- og meistringssenteret (LMS) ved Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal, eit gratis kurs over to kveldar.

Tid og stad

Våren 2023: 

 • Dato: 22. og 29. mars.
 • Tidspunkt: Kl. 17.00 - 19.30
 • Stad: Lavblokka ved Ålesund rådhus, møterom 463 (ved siden av bystyresalen).

Innhald i kurset

 • Identifisering av utfordringar knytt til sjukdom, samt det å vere pårørande
 • Brukar- og pårørandehistorie
 • Korleis kvardagen kan bli påverka
 • Kroppslege endringar, synlege og usynlege plager, psykisk helse
 • Tap og sorg
 • Kommunikasjon, roller og samliv
 • Kvardagsmeistring med kognitive meistringsverktøy
 • Refleksjon og erfaringsdeling

Påmelding og informasjon


Vil du melde deg på eller vite meir? Ta kontakt med ein av oss. 

Ansvarleg for tenesta

 

Koordinering og tildeling

Koordinering og tildeling

Til toppen