Meistringskurs for pasientar/brukarar og pårørande

"FRAMOVER" -eit kurs for vaksne med langvarig eller kronisk fysisk sjukdom og deira pårørande.

Ålesund Kommune arrangerer i samarbeid med  Lærings- og meistringssenteret (LMS) ved Ålesund sjukehus, Helse Møre og Romsdal, eit gratis kurs over to kveldar.

Tid og stad

  • Ta kontakt med ein av kontaktpersonane nedanfor for å få informasjon om neste kurs (flere kurs i året).
  • Stad: Lavblokka ved Ålesund rådhus, møterom 463 (ved siden av bystyresalen).

Innhald i kurset

  • Identifisering av utfordringar knytt til sjukdom, samt det å vere pårørande
  • Brukar- og pårørandehistorie
  • Korleis kvardagen kan bli påverka
  • Kroppslege endringar, synlege og usynlege plager, psykisk helse
  • Tap og sorg
  • Kommunikasjon, roller og samliv
  • Kvardagsmeistring med kognitive meistringsverktøy
  • Refleksjon og erfaringsdeling

Påmelding og informasjon


Vil du melde deg på eller vite meir? Ta kontakt med ein av oss. 

Ansvarleg for tenesta

 

Koordinering og tildeling

Koordinering og tildeling