Meistringskurs for vaksne etterlatne

Har du mista ein av dine næraste og treng hjelp til å komme vidare? Vi arrangerer meistringskurs for etterlatne. 

«Livslyst når det røyner på» er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mista ein nærståande.

Kurset er gratis, og blir arrangert i samarbeid mellom pårørandekoordinator i Ålesund og kreftkoordinatorane i Sula og Ålesund.

Kurset bygger på kognitiv læring, og gir nyttige verktøy for å meistre kvardagen når livet er vanskeleg. Deltakarane får også høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein liknande situasjon. Kurset går over fire kveldar og er ope for deltakarar frå heile Møre og Romsdal.

- Eg trudde det var berre var meg som følte det slik.. så kom eg hit og fant trøyst i det å møte andre i same situasjon. Desse kurskveldane har vore gode for meg. Fortsatt er kvardagen tung, men no har eg eit håp om at der fortsatt skal vere mange glade dagar framom meg, seier tidlegare kursdeltakar.

Kursdagar

Ta kontakt med pårørendekoordinator for kurs i 2023.

Stad: Ålesund Rådhus, møterom 364, Biblioteksalen. Inngang i lavblokka (same som biblioteket).

Informasjon/Påmelding

Merete Brungot Kløvning

Ansvarleg for tenesta

 

Koordinering og tildeling