Meistringskurs for etterlatne

Meistringskurs for etterlatne

Har du mista ein av dine næraste, og treng hjelp til å komme vidare? Vi har meistringskurs for etterlatne. Vårens kurs er avlyst på grunn av smittesituasjonen. 

«Livslyst når det røyner på» er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mista ein nærståande.

Kurset er gratis, og blir arrangert i samarbeid mellom pårørandekoordinator i Ålesund, og kreftkoordinator i Haram, Sula og Ålesund.

Kurset bygger på kognitiv læring, og gir nyttige verktøy for å meistre kvardagen når livet er vanskeleg. Deltakarane får også høve til å utveksle erfaringar med andre som er i ein liknande situasjon. Kurset blir arrangert i haust og går over fire kveldar.

For meir informasjon, kontakt pårørandekoordinator Merete Brungot Kløvning på Merete.brungot.klovning@alesund.kommune.no eller mobil 480 91 554.

Til toppen