Aktuelle tilbod for pårørande

Aktuelle tilbod for pårørande

Her finn du blant anna kunnskap, tips og råd, og oversikt over rettigheiter og lokale hjelpetilbod for deg som er pårørande. 

Ingen er viktigare i livet til den som er sjuk enn dei som klarer å stå nær når det blir vanskeleg. Du bidrar i eit og fellesskap, og di støtte er svært viktig.

Det er naturleg å reagere når ein nær blir råka av sjukdom. Når noko vedkjem oss sterkt kan det vekke store kjensler. Mange opplev at forholdet til den sjuke endrar seg. Det er viktig å finne gode løysingar når sjukdom blir ein del av kvardagslivet.

Nyttige hjelpetelefoner nasjonalt og lokalt (PDF, 829 kB)

Lokale hjelpetilbod til deg som er pårørande

I Ålesund kommune er det fleire stader du kan ta kontakt dersom du treng det.

LPP og Mental helse: Pårørandetilbod i Ålesund og omegn  - støtte og informasjon om lokale hjelpetilbod.

Pårørandekoordinator i Ålesund kommune - støtte og informasjon om lokale hjelpetilbod.

Kreftkoordinator i Ålesund kommune - støtte og informasjon om lokale hjelpetilbod.

NFU Ålesund og omegn - interesseorganisasjon av og for menneske med utviklingshemming, pårørande og interesserte.

LHL Hjerneslag Ung Nordvestlandet - nettverk for unge slagramma og deira pårørande.

Nasjonalforeningen Ålesund og omegn demensforening

LEVE Møre og Romsdal - foreining for etterlatne etter sjølvmord.

Autismeforeningen Møre og Romsdal (ASD) -  en sammenslutting av menneske med autismespekterdiagnose, samt foreldre og andre pårørande, fagfolk og andre interesserte. 

Andre tilbod

Barn og unge som pårørande

Unge pårørende

Kreftforeningen

Barns beste - nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørande 

Organisasjonen vaksne for barn

Snakketøyet

Helsedirektoratet - rettleiar støttetiltak for barn som pårørande

Helsestasjonen for ungdom

Skolehelsetenesten

116 111 - Alarmtelefonen for barn og unge

Vaksne pårørande

Helsedirektoratet - rettleiar for pårørande

PIO - pårørandesenteret i Oslo

Landsforeningen for pårørande innan psykisk helse (LPP)

Organisasjonen Mental helse

Mental helse hjelpetelefon

Kreftforeningen

For pårørande til fangar

Rådgivning om eteforstyrring

Rustelefonen

Kirkens SOS

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen