Legevakt

Legevakt

Ålesund er vertskommune for eit interkommunalt legevaktsamarbeid mellom kommunene: Ålesund, Sula, Giske, deler av Stranda kommune ( Geiranger og Liabygda ), Fjord og Vestnes. Ålesund kommune har ei legevakt på Åse og ein legevaktstasjon i Ørskog.
 

Kort fortalt

 • Telefonnummer: 116 117
 • Avd. Ålesund: Åsesvingen 16, 6017 Ålesund
 • Avd. Ørskog: Sjøholtvegen 86, 6240 Ørskog

Ved behov for akutt helsehjelp

 • Når liv og helse står i fare, ring medisinsk nødnummer 113
 • For øyeblikkelig hjelp på dagtid – ring fastlegen din. Har du ikkje fastlege i området vil du få nødvendig hjelp i kommunedelen du befinner deg i. Ta kontakt med legevakta som vil vurdere behov og sette deg i kontakt med næraste legevakt/legekontor.
 • For øyeblikkeleg hjelp på kveld/natt/helg – ring 116 117

Når skal du kontakte legevakta?

 • Ta kontakt med legevakt ved akutt sykdom, forverring av sykdom eller skader som treng øyeblikkeleg hjelp og ikkje kan vente til neste dag.
 • Ring på førehand. Du får snakke med ein sjukepleiar som kan gi deg råd, veiledning og hjelp til å vurdere om du treng rask helsehjelp eller om du kan vente.

Ved legevakta vil du bli vurdert og prioritert etter hastegrad. Dei mest alvorlege tilstandene blir behandla først, og ventetida vil variere fra person til person. Hvis tilstanden din blir forverra i ventetida må du vende deg til sjukepleiar. Legen kan også bli utkalt til akutte hendingar, og ventetida kan difor bli lengre enn forventa.

Eksempler på ting som ikkje skal til legevakt:

 • Lege- og helseattestar
 • Sykemeldinger der behandling ikkje er påkrevd.
 • Fornying av reseptar (med unntak av livsvikte medisiner)
 • Reseptar på A og B-preparat
 • Kontroll og utredning av kroniske sjukdommar
 • Innlegging av prevensjonsmiddel (eks. spiral)
 • Planlagt injeksjonssetting
 • Rustesting (kun på oppdrag frå politiet)

Praktisk informasjon

 

Betaling:

Eigendel for legekonsultasjon betales på betalingsterminal ute på venterommet.

Dersom eigendel ikkje blir betalt på betalingsterminal vil det automatisk bli sendt ut en giro, fakturagebyr vil da komme i tillegg.

Vær oppmerksom på at sjølv om du har frikort eller anna fritak frå egenandel for behandling skal du likevel betale for tenester som ikkje blir dekt av Helfo. Dette kan være bruk av utstyr og materiell, eller kjøp av materiell og attestar mm.

Spørsmål om faktura må rettast til legevakta på dagtid mellom 08:00-15:00.

Transport

Du kan få dekt di pasientreise når legen vurderer at det er medisinske grunner til å reise med drosje.

Ring til legevakta for å gjøre avtale om du kan/vil få dekket drosjerekvisisjon.

Sjå meir informasjon om pasientreiser.

Parkering

Det finnast parkeringsplassar for besøkande ved hovudinngangen til legevakta.

Resepter

Legevakta skriv berre ut medisinar som gjeld den akutte behandlinga. Vanedannande medisinar (gruppe B) skrives kun ut når det er nødvendig, og alltid i minstepakninger. Faste medisiner må man få resept på hos fastlegen. Resepter hentes ut på apotek. Dersom apoteket er stengt får man med seg startdosen på behandlinga frå legevakta.

Apotek

Vaktapotek: Apotek 1 Klokkersundet i Klokkersundvegen 2 (i samme bygg som Kiwi Klokkersundet), har åpent søndager kl 18.00 - 20.00. På høytidsdager
kan det være andre åpningstider.

Finn ditt apotek i Alesund (Apotekforeningen)

Tilbakemeldingar til legevakta

Tilbakemeldingar frå våre brukarar er ein viktig del av kvalitetssikringsarbeidet.

Tilbakemeldinger skal være skriftlig og sendes til :

Ålesund kommune
Ålesund Interkommunale legevakt v/ leder
Postboks 1521
6025 Ålesund kommune

Klager kan også sendes til helsetilsynet eller du kan vende deg til pasientombodet.

Se også

Linker

Giftinformasjon

Kjernejournal

Til toppen