Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Fastlegeordninga

Fastlegeordninga

Fastlegeordninga er ein del av kommunehelsetenesta, og tilbyr allmennlegetenester til publikum. Alle som ønsker det, skal kunne få ein fastlege å halde seg til. Dei fleste som er busett i Noreg har krav på fastlege.

Du kan sjølv velje kva lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og vere med i fastlegeordninga. Du kan velje fastlege i den kommunen du ønsker. Ofte er det fordelar med å velje ein fastlege i den kommunen der du bur.

For meir informasjon og byte av fastlege sjå  www.helsenorge.no
Ved å logge deg inn på www.helsenorge.no kan du også få oversikt over reseptane dine og utleveringar på desse tre år tilbake i tid.
 

Legekontor i Ålesund kommune  som er med i fastlegeordninga

Opne kartet i nytt nettvindauge .

 

Blindheim legesenter – privat praksis

Skarpetegvegen 4, 6012 Ålesund
Tlf: 70 16 40 00

Borgund legekontor AS – privat praksis

Borgundvegen 390, 6015 Ålesund
Tlf: 70 15 52 88

Brattvåg legekontor

Strandgata 40, 6270 Brattvåg
Tlf: 46 80 78 30

Daaeskogen legesenter

Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Tlf: 70 16 41 50

Haramsøy legekontor

6290 Haramsøy
Tlf: 481 00 190
Fjørtoft legekontor (kvar tysdag)
Kjerstad legekontor (kvar torsdag)

Jomarka legesenter DA – privat praksis

Blindheimshaugen 9, 6012 Ålesund
Tlf: 71 40 28 28

Kipervika legesenter AS – privat praksis

Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund
Tlf: 70 10 46 50

Kremmergaarden legesenter

Notenesgata 6, 6002 Ålesund
Tlf: 70 16 48 00

Medicalis AS – privat praksis

Røysegata 10, 6003 Ålesund
Tlf:  70 10 00 22
www.medicalis.no

Moa legesenter AS – privat praksis

Moa Helsehus, 6018 Ålesund
Tlf:  70 16 46 00

Sandøy legekontor

Steinshamn, 6487 Harøy
Tlf: 70 16 57 70

Skodje helsesenter

Rådhuset, 6260 Skodje
Tlf: 70 24 40 60

Vatne legekontor

Trolldalssletta 2, 6264 Tennfjord
Tlf: 909 91 205

Vika legesenter AS – privat praksis

Langelandsvegen 17, 6010 Ålesund
Tlf: 70 17 45 60

Ørskog legekontor

Sjøholtvegen 86, 6240 ØRSKOG
Tlf: 70 16 59 80
http://www.ørskoglegekontor.no/

Ålesund  legesenter AS – privat praksis

Korsegata 8, 6002 Ålesund
Tlf: 70 12 10 72
 

Til toppen