Vaksinering

Vaksinering

Ålesund kommune skal tilby koronavaksinasjon til innbyggarane i kommunen. Alle som fyller 65 år i løpet av 2021 kan no melde seg til massevaksinering. Personar som har alvorleg sjukdom og som er i prioriteringruppe fire, vil få innkalling frå fastlegen sin eller Ålesund kommune. Lurer du på kor langt vi er komen i vaksineringa? Sjå oversikt vaksinering veke for veke.

Kort fortalt

 • Vi vaksinerer no med med «Comirnaty» frå Pfizer BioNTech. Det blir ikkje vaksinert med AstraZeneca no.
 • Kommunen har opna for at dei som fyller 65 år i 2021 eller eldre no kan melde seg til vaksinering. Dei som har fylt 65 kan nytte Helseboka til påmelding. Fyller du 65 år seinare i år må du sende ein e-post til massevaksinering@alesund.kommune.no for å melde deg på. 
 • Frå veke 15 er det opna for påmelding til massevaksinering ved Gomerhuset i Skodje.
 • Dei som får vaksinen, vil samstundes få avtale om ny time seks veker seinare til dose nummer to.
 • Risikopasientar i gruppe fire vert kontakta av fastlegen eller kommunen.
 • Det er påbod om munnbind ved oppmøte til vaksinasjon
 • Som hovudregel skal du vaksinerast i den kommunen du bur, sjølv om du har fastlege i ein annan kommune. Ålesund samarbeider med nabokommunane Sula og Giske om innkalling. Har du fastlege ein annan stad i landet, bør du sjekke om din fastlege har sendt melding til Ålesund kommune om vaksinering.
 • Innbyggarane må i utganspunktet sjølv kome seg til og frå vaksinasjonsstaden, men Ålesund kommune er plikta til å hjelpe med transport, eller bringe vaksinen til brukaren, når det er nødvendig.
 • Møt presis til oppsett tid!

Oppdatert 19.04.2021

Dette må du vite om vaksinasjon mot koronavirus

Digital bestilling for vaksinering

Du kan bestille time for vaksinering digitalt. Ålesund kommune bruker Helseboka som bestillingsportal. Den krev at du har Bank-ID for at du skal bekrefte og bestille time. Alle innbyggarar som har fyller 65 år i løpet av 2021, kan bestille time for vaksinering, uansett kvar du bur i kommunen. Dei som har fylt 65 kan nytte Helseboka til påmelding. Fyller du 65 år seinare i år må du sende ein e-post til massevaksinering@alesund.kommune.no for å melde deg på. 

Frå 4. mai startar kommunen med massevaksinering også ved SMB Arena. Dei som har fått dose nummer ein på Scandic Parken, Gomerhuset eller Moa, skal få dose to på same stad!. 

Kvar måndag klokka 16.00 blir det lagt ut nye timar for vaksinering både i Ålesund og Skodje. Dei som ønsker vaksinering må melde seg på elektronisk ved å gå inn på nettsida:

Massevaksinering i Ålesund på Parken hotell, konferanseavdelinga (Ålesund sentrum):

Bestill time til vaksinering her

Massevaksinering på  Gomerhuset på Skodje:

Bestill time til vaksinering her

Har du problem med å bestille elektronisk?

Vaksinetelefonen vert avslutta og innbyggarane, og frå måndag 19. april kan ein ringe direkte til innbyggartorget på telefon 70 16 20 00.

Der sit det personell frå 08:30 til 15.30 for å svare på spørsmål om vaksinering. 

Kven kan ringe:

 • Om du er over 75 år, og av ulike årsaker ikkje har fått innkalling
 • Om du har spørsmål om innkallinga og fyller 65 år i 2021.
 • Om du fyller 65 år i 2021 og har fastlege i ein annan kommune.
 • Om du har takka nei til time før, men no ønsker å ta vaksina likevel.

Har du spørsmål om vaksinering: massevaksinering@alesund.kommune.no

Status vaksinering veke for veke

 

Vaksinering ved legekontor

 

Dei fleste legekontora i kommunen  er no snart ferdig med å vaksinere dei som er over 75 år.  Det er óg gjort avtale med legekontora på Nordøyane, Sandøy og Ørskog om vaksinering. Desse vil óg vaksinere ein større del av befolkninga i sin kommunedel. 

Slik blir vaksineringa hos legekontor/fastlegane

 • Fastlegekontor får tildelt eitt visst tal vaksiner.
 • Fastlegane tilbyr vaksinene til dei eldste pasientane først.
 • Alle vil få melding frå fastlegen om tidspunktet for vaksinering.

Meir informasjon

Til toppen