Viktig informasjon om korona

Vaksinering

Vaksinering

Ålesund kommune vaksinerer no dei som fyller 50 år og eldre. 

Er du i prioriteringsgruppa og ikkje har fått vaksine?
Vi understrekar at det er fastlegane som set opp prioriteringslistene. Dersom ein sjølv meiner ein høyrer til ei av prioriteringsgruppene 5-6-7, og ikkje har fått tilbod om vaksine innan 7. juni , må du ta kontakt med fastlegen din.

Dette må du vite om vaksinasjon mot koronavirus

Digital bestilling for vaksinering

Ålesund kommune bruker Helseboka som portal for bestilling. Den krev at du har Bank-ID for at du skal bekrefte og bestille time. 

Dei som fyller 50 år eller er eldre kan bestille seg time til vaksinering:

Bestill time til vaksinering på SBM Arena


Bestill time til vaksinering på Gomerhuset på Skodje 

30.06 og 07.07 blir det vaksinering på dose 1 på Gomerhuset på Skodje. 

Sjekke, endre eller avbestille time?

Du kan logge deg inn på helseboka.no og sjekke kva tid du har time for vaksinering. Du kan flytte timen din til ein annan dag, dersom det er ledig tid. Du kan óg avbestille timen din.  

Nye timar kvar måndag

Kvar måndag kl. 08.00 blir det lagt ut nye timar til vaksinering.  Kommunen vil gradvis gå ned i aldersgruppene som får tilbod om vaksine. Dette kan bli annonsert på kort varsel på kommunen si heimeside. Det er no 9 veker mellomrom på dose 1 og dose 2. 

Har du problem med å bestille elektronisk?

Ønsker du bistand til å bestille time elektronisk kan du ringe Innbyggertorget og få rettleiing på telefon 70 16 20 00. Der sit det personell frå 09:00 til 15.30. Dersom du har tekniske problem bør du vente litt og forsøke igjen å bestille time. Det kan skuldast stor trafikk på bookingsystemet. 

 

Vaksinebarometer for veke 24

Vaksinebarometer med kor langt vi har kome i vaksineringa.  - Klikk for stort bilete 

 

Status vaksinering veke for veke

Lette for personar som er vaksinerte eller har vore Covid-sjuke

5. mai kom Regjeringa med fleire lette for personar som er vaksinerte med første dose og dei som har hatt Covid-19 sjukdom dei siste seks månadene.

Desse to gruppene  kan no følje de same råda som gjeld for fullvaksinerte.

Vaksine til deg som skal studere i utlandet i haust

Ålesund kommune ber dei som skal studere i utlandet i haust om å sende ein e-post til kommunen. Dei vil då bli kontakta og få tilbod om første dose av koronavaksine allereie i veke 24 eller 25.  

Dette må du gjere om du vil få vaksine før du skal studere i utlandet:

  • Send ein e-post til massevaksinering@alesund.kommune.no
  • Legg ved bekreftelse på studieplassen din som vedlegg i e-posten.
  • Skriv i e-posten kva tid semester startar opp og kor lenge du er heime i Ålesund før du drar.
  • Gi oss også ditt fulle namn og telefonnummer i e-posten.
  • Du vil da bli kontakta og få tilbod om vaksine.

Meir informasjon

Til toppen