Hurtigtest

Hurtigtest

No kan du hente gratis hurtigtestar hos kommunenes utleveringssteder. Har du symptom må du sende nokon til å hente for deg, eller bestille test ved teststasjon. Du kan når som helst kjøpe hurtigtest hos daglegvarehandel eller apotek. 

Barn i grunnskolealder eller yngre treng ikkje teste seg, heller ikkje ved symptom. Det gjeld også når det er smitte i husstanden.

Desse kan hente hurtigtest: 

  • Personar med luftvegssymptom (vaksinert og uvaksinert)

Slik bestill du hurtigtestar frå kommunen

  1. Bestill hurtigtest
  2. Etter bestilling får du kvittering. Vis kvittering som bekreftar talet på testar du skal ha på hentestaden. Har du symptom må du sende nokon til å hente for deg, eller bestille test ved teststasjon.

Slik henter du hurtigtestar

Kommunen har oppretta følgjande hentepunkter i kommunen:

Slik tar du ein hurtigtest heime

Detaljert brukarrettleiing: Brukarrettleiing nasal hurtigtest.

Vêr ekstra oppmerksam på dette

  • Testpinnen: Blir ført 2-3 cm inn i fremre nase og blir rotert rundt i 10 sekund i begge nasebore.
    • No bør du ta hurtigtestar i halsen, i tillegg til nasen. Bruk derfor pinnen til først å skrapa i halsen, deretter skal same pinnen inn i nasen. Det er ikkje anbefalt å berre ta prøve frå halsen. Om det er vanskeleg å gjennomføre både hals og nase kan ein framleis ta berre nase. Testen frå halsen bør takast før ein har ete eller minst ein halv time etterpå.

  • Reagensrøyret: Røyr om i væska med testpinnen 10 gangar, klem på svampen på testpinnen for å få ut mest mogleg sekret før du tar ut pinnen og set korken på reagensrøyret med spissen opp.
  • Testbrikka: Drypp fire dropar i sirkelen. Ikkje røyr eller rør testbrikka.
  • Les av resultatet etter tidlegast 15 minutt og seinast 30 minutt.

Videoen oppsummerer korleis du skal ta testen og korleis du skal tolka resultatet. Den viser ikkje korleis ta test i hals:

Til toppen