Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Status smittetilfeller

Status smittetilfeller

Her vil vi samle status for smittetilfeller i Ålesund: 

Status Ålesund kommune - 1. august 

Fire passasjerar frå Hurtigruta er frå Ålesund

Det er oppdaga smitte av koronavirus på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen. Ålesund kommune stadfestar at fire av passasjerane er frå Ålesund.

Passasjerane er utan symptom og skal testast måndag 3. august i Ålesund. To av dei skal vere i karantene til og med 03.08, dei andre to skal vere i karantene til og med 10.08. 

Ålesund komme følgjer situasjonen nøye. 

Meir informasjonhttps://www.hurtigruten.no/praktisk-informasjon/koronavirus/ra31072020/

 

Status 8. juli: 


Ålesund kommune fekk 7. juli beskjed om at ein person har testa positivt på koronavirus. Personen kom tilreisande og er frå utlandet. Personen har ikkje symptom og har vore i karantene sidan vedkommande kom til kommunen.  Personen er no i isolasjon. Alle nærkontaktar sat allereie i karantene då svaret på prøven kom. Dei er testa, og ingen av dei har så langt testa positivt på koronavirus.

Totalt er det no 35 personar som har fått påvist koronavirus i Ålesund kommune.

 

Status 27. juni: 

Fredag 26.juni vart det lagd inn to nye pasientar til sjukehusbehandling ved Ålesund Sjukehus. Ein fekk påvist koronasmitte fredag 26. juni og ein fekk påvist smitte laurdag 27. juni.
 
- Nødvendige smitteverntiltak og prosedyrer vart følgt ved innlegging. Pasientane ligg innlagd ved kohorteininga og tilstanden til pasientane er etter forholda god. Verken tilsette, eller andre pasientar ved Ålesund sjukehus har vore eksponert for smitte frå dei koronasmitta pasientane, seier smittevernoverlege Jørn Åge Longva
 
Ålesund kommune fekk melding om to sjuke personar om bord i eit russisk fiskefartøy torsdag 25/6 på kveldstid. Fartøyet anmoda hamnemyndigheter og helsemyndigheter om at dei sjuke fekk komme i land for medisinsk avklaring og hjelp med tanke på mulig smitte av koronavirus. Denne anmodninga vart imøtekome. Fartøyet forlot Ålesund like etter  og befinn seg no i internasjonalt farvatn. Ålesund kommune  og Ålesund havnevesen har meldt dette vidare til Folkehelseinstituttet og nasjonale sjøfartsmyndigheiter. 
 

 

Status 30. mai:

Laurdag 30. mai fekk Ålesund kommune beskjed om at tre nye personar har stadfesta positivt på koronavirus i kommunen. Alle tre er nærkontakt til dei som har testa positivt i Sula kommune.

Dei tre har berre lette symptom og har vore i karantene sidan onsdag 27. mai. Dei smitta får oppfølging av smitteteamet i Ålesund kommune. 

Totalt er det no 32 som har påvist koronavirus i Ålesund kommune. 

 

Status 15. mai: 

Fredag ettermiddag kom det melding om at ein person som arbeider ved Ålesund sjukehus har testa positivt på koronavirus.

Ålesund sjukehus har gjort smitteoppsporing og sett 33 personar relatert til arbeidsstaden i karantene. 
Vedkommande bur i Ålesund kommune. Ålesund kommune sitt smittevernteam har òg vore inne i saka. Nærkontaktar utanom arbeidsstaden er òg sett i karantene. Smittekjelda er så langt utkjend. 

Det er i Ålesund totalt 29 som er påvist med smitte, 26 av desse er friske og ute av isolasjon. 

 

Status 11. mai: 

Det er diagnostisert 28 personer som har fått påvist koronavirus i Ålesund kommune. 24 er friske og ute av isolasjon. Det er ikkje påvist nye smitta med koronavirus i Ålesund kommune sidan forrige positive prøve som vart tatt 5. mai. Det blir testa fra 15 til 30 personar ved teststasjonen dagleg.  Det er normal aktivitet på Ålesund interkommunale legevakt. Personar som er sjuke med luftvegssymptom og treng legetilsyn, kan kontakte eigen lege eller legevakt for undersøking ved luftvegsklinikken på Ålesund legevakt. Der er åpent frå kl. 15.00-22.00 dagleg. 

Vi har god kapasitet for meir testing. Vi minner om at både barn i barnehage og skole, foreldre til barn i barnehage og skole samt lærere og barnehagelærere, kan testes ved symptom på koronavirus som har vart over 2 dager.  Andre som mistenker at de kan ha koronavirus og som har  symptom kan óg testast. Sjå meir informasjon om testing. 

 

 

Status 7. mai: 

6. mai har ein tilsett i ein kommunal barnehage i nordre del av Ålesund kommune fått påvist smitte av koronavirus. Den tilsette har ikkje vore på jobb i barnehagen sidan torsdag 23.04., og fekk først symptom nokra dagar etter dette.

Den smitta er i heimeisolasjon og har lite symptom. Nærkontaktar til vedkomande er i karantene. Smittekjelda er i dette tilfellet så langt ukjend,  og det vert jobba aktivt med testing av nærkontaktar og sporing av smittekjelda. 

Den tilsette, barnehagen og foreldre/føresette i barnehagen får tett oppfølging. 

 

Status per 4. mai: 

  • Det er registrert 27 smitta, ein ekstra frå tidlegare. Vedkommande har kome tilreisande frå ein annan stad. Vedkommande er i isolasjon. 
  • Friske og ute av isolasjon: minst 24
  • Innlagt i Møre og Romsdal: 3 personar 
  • Testkapasiteten er god. Det blir no testa ca 30-40 per dag. Vi har på kort sikt kapasitet til å teste 80 + for dag. 

 

Status per 21. april: 

Det er per 21. april registrert 26 smitta av korona i Ålesund kommune. Sjå eiga nettsak med status per 21. april. 

Til toppen