Viktig informasjon om korona

Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Smittetalla blir oppdatert på kvardagar mellom kl. 09.00-10.00. 

Lokale smittetilfelle denne månaden

12. juni

Ålesund kommune har ikkje hatt nye smittetilfelle av koronavirus sidan 9. juni. Per i dag måndag 14. juni er det 11 personar i isolasjon og 10 personar i karantene. Nokre av personane går ut av isolasjon i løpet av dagen og morgondagen.

11. juni

Ålesund kommune fekk meldt eit nytt tilfelle av koronavirus torsdag 10. juni. Personen har vore i karantene og det er ingen nye nærkontaktar.

10. juni 

Ålesund kommune fekk i går meldt eitt nytt positivt smittetilfelle av korona. Det er kjend smittekjelde. Vedkomande har vore i karantene, og det er ingen nye nærkontaktar.

-Så langt er situasjonen fortsatt stabil i kommunen, men befolkninga vert oppmoda til å følge nasjonale råd om smittevernstiltak og bli heime ved luftvegssymptom, seier kommuneoverlege Victoria Natvik.

Ho legg til at spesielt russen bør oppdatere seg på dei nasjonale råda for russefeiring i år, og legge opp til samlingar ute framfor inne for å sikre seg sjølv og andre mot smittespreiing.

9. juni

Ålesund kommune har 0 meldte smittetilfelle med koronavirus siste døgnet melder kommuneoverlege Olav Mestad.

8. juni kl. 11.47

Ålesund kommune fekk i går måndag 7. juni meldt tre smittetilfelle med koronavirus. Alle tre er i nær familie med person med påvist smitte og var allereie i karantene. Det er no 19 personar i isolasjon og 15 personar i karantene i Ålesund kommune.

- Sjølv om kommunane Giske, Sula og Ålesund opnar opp til nasjonale reglar og råd, må vi framleis følge smittevernreglane. Det er no ekstra viktig at alle med symptom eller som mistenker at dei kan vere utsett for smitte testar seg. Det er god testkapasitet og vi ønsker å halde oppe testaktiviteten slik at vi framleis kan ha kontroll. Sjølv som no er mindre smitte, kan det vere skjult smitte og smitte som vert overført frå andre område av landet, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

7. juni

Ålesund kommune har i løpet av helga fått meldt fire nye smittetilfelle med koronavirus. Alle fire er nærkontaktar til tidlegare smitta. For tre av tilfella blir det ingen nye nærkontaktar. I det siste tilfellet kjem nær familie i karantene. Det er kjend smitteveg i alle fire tilfella.

4. juni

I løpet av torsdagen kom det inn fire nye positive koronaprøver i Ålesund. Tre av dei har vore i karantene. Det er gjennomført smittesporing, og det er ikkje avdekt fleire nye nærkontaktar. Ved det fjerde tilfelle har ein førebels ikkje funne smittekjelda. Smittesporing er i gang, melder kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

3.juni

Ålesund kommune fekk i går ettermiddag meldt to nye positive tilfelle med koronavirus. Alle er i same familiekohort, og var allereie i karantene. Det er ingen nye nærkontaktar etter gjennomført smittesporing, melder kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

2. juni

Tysdag 1. juni fekk Ålesund kommune meldt tre nye positive tilfelle med koronavirus. Alle er i same familiekohort, og var allereie i karantene. Der er ingen nye nærkontaktar etter gjennomført smittesporing.

1. juni

Ålesund kommune fekk måndag kveld (31. mai) stadfesta smitte med koronavirus hos ein person. Vedkomande var allereie i karantene. På grunn av denne smitta, fekk ein skoleklasse ved Emblem skule som har vore i ventekarantene sidan laurdag, vidare karantene og kan testast ut av denne tidlegast torsdag 3. juni.  Ein annan klasse ved same skule fekk samstundes oppheva si ventekarantene.  

Forutan denne klassen ved Emblem skule og karantene av ein klasse ved Vaksenopplæringa, er no alle andre skoleklassar i Ålesund ute av karantene.  

- Sjølv om smittetala no er lavare, betyr ikkje det at faren er over, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

- No må vi halde smittevernreglane slik at ikkje vi opplever nye utbrot inn mot sommarferien. Det er viktig at alle tar ansvar slik at vi kan gå til trinn 2 i den nasjonale gjenåpningplanen og slå følgje med resten av landet.

Smittetal for tidlegare månadar

Til toppen