Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Lokale smittetilfelle denne månaden

 

Fredag 26. februar kl. 16.30: 

Ålesund kommune har fredag ettermiddag, 26. februar, testa ein person med hurtigtest. Vedkomanede fekk positivt svar på koronavirus. Prøven blir no sendt til Molde for PCR-testing. Personen er nærkontakt til tilfelle vi meldte tidlegare i dag med britisk mutant.

Vedkomande vart sett i karantene i går. Personen har i tida før han vart sett i karantene trent ved Aktiv trening Breivika dagleg:

 - Personar som har trent samstundes med personen i perioden 23.-25. februar vil motta ein sms frå smittesporingsteamet i Ålesund. Dei blir oppmoda om å teste seg og gå i ventekarantene inntil negtiv test føreligg, seier kommunoverlege Olav Mestad.

 

Oppmodar til få nærkontaktar

Dei som har trena samstundes definerast ikkje som nærkontaktar, men ein rår likevel alle til å minimere kontakt med andre til ein får negativt prøvesvar.
 

- Ved negativ test må ein likevel vere på vakt for symptom og ha låg terskel for ny testing, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

 

God kapasitet for testing

Ålesund kommune har justert testkapasiteten for laurdag 27. februar, og det er god kapasitet for å få testa seg:

- Vinterferien er snart over og vi oppmodar fortsatt innbyggarane om å ha få nærkontakter og ha låg terskel for å teste seg, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Bestill koronatest i vår digitale løysing

 

Fredag 26. februar

Smitteteamet i Ålesund fekk i går kveld 25.2 melding om at ein ny person er smitta med britiske muterte tilfellet av covid-19. Vedkomande er på ferie i Ålesund. 
Etter at personen kom til Ålesund, har eit medlem av husstanden til personen, busett på austlandet fått påvist smitte. Den reisande vart sett i karantene her i Ålesund. Vedkomande fekk bekrefta smitte i går kveld. Han har fått symptom på sjukdom, og er sett i isolasjon. 

To nærkontaktar i Ålesund er sett i karantene. Dei  vert testa i dag, melder kommuneoverlege Olav Mestad.

 

Torsdag 25. februar kl. 18.30

Ålesund kommune fekk i ettermiddag melding frå FHI om at ein person som har vore i Ålesund har testa positivt for ein mutert virusvarianten av korona.  Vedkommande var tilreisande frå Viken, og har returnert til heimstaden. Ålesund kommune informerte om dette tilfellet tidlegare torsdag.

Ein av nærkontaktane til vedkomande har no utvikla symptom, og vart testa i dag. Testsvar er førebels ikkje klart, men ein har sterk mistanke om at vedkommande er smitta av koronavirus.  Vedkommande er nær slekt til den som er smitta, også han er heimehøyrande i Viken.

I perioden før vedkommande fekk symptom var vedkommande i kontakt med fleire personer. Førebels er 14 personar sett i karantene knytt til dette utbrotet.

Med bakgrunn i dette oppmodar kommunelegen i Ålesund  om at  personar som har vore på plassane nemnd under i dei aktuelle tidsromma, om å teste seg på sin lokale teststasjon. Dei det gjeld definerast ikkje som nærkontaktar, men ein rår likevel alle til å minimere kontakt med andre til ein får negativt prøvesvar. Ved negativ test må ein likevel vere på vakt for symptom og ha låg terskel for ny testing.

Ålesund kommune har rådført seg med både statsforvaltaren og FHI i saka.  Smitta er truleg knytt til eit utbrot i Viken.  

 

Moglege smittesituasjonar:   

 • Barnas Lekeland i Spjelkavik:                    20.2 kl.  14:30- kl. 16:30              

 • Bybadet i Ålesund i tidsrommet:             21.2 kl. 10.30 – kl. 13.00

 • Stordal Alpinsenter i tidsrommet:          22.2 kl. 12.00 – kl. 15.00  (avgrensast til personar som har vore inne i varmestova og inne i lokala for utleige av ski)

 • Stordal Alpinsenter i tidsrommet:          23.2 kl. 12.00 – kl. 13.00  (avgrensast til personar som har vore inne i varmestova og inne i lokale for utleige av ski)

 • Cafe Milano i Spjelkavik i tidsrommet: 21.2 kl. 20.00-22.00

Dei som vert oppmoda til å ta test, kan registrere seg og bestille test via kommunen si nettside. Teststasjonen er open både fredag og laurdag.

Testing for koronavirus - Ålesund kommune (alesund.kommune.no)

 

Onsdag 24.februar

Onsdag fekk smitteteamet meldt ein ny koronasmitta person som høyrer heime  i Viken. Vedkommande har vore på vinterferie i Ålesund og testa negativt før avreise til Ålesund. Personen utvikla symptom då han var i Ålesund, og testa seg på den lokale teststasjonen. Personen er isolert og er i god form. Smittesporing er utført og nærkontakter er sett i karantene.

Fredag 19. februar kl. 18.44

 
Nytt tilfelle av mutert virus – kommunane oppmodar om å ha få nærkontaktar i vinterferien!  
Ålesund kommune har fredag 19. februar fått stadfesta frå Folkehelseinstituttet (FHI) eitt nytt tilfelle av den britiske mutasjonen av koronaviruset. 

Eit nytt smittetilfelle av den britiske mutanten i Ålesund 

 • Ålesund kommune fekk i dag 19. februar melding frå Folkehelseinstituttet om at ytterlegare ein person har testa positivt for den britiske mutanten. Personen testa positivt 10. februar for koronavirus, og prøven vart sendt til FHI for sekvensering. (Dette er det andre tilfelle av den britiske mutasjonen, kommunen meldte det første i går 18.02.)
 • Vedkomande var nærkontakt til ein smitta som bur i Sula kommune. Det er mistanke om at også denne personen er smitta med det muterte viruset. Dette er enda ikkje stadfesta.
 • Det er så langt ikkje påvist fleire smittetilfelle som sikkert kan knytast til dette utbrotet, men det vert undersøkt.
 • Alle definerte nærkontaktar har testa negativt både ved 1. og 2. test i karantene så langt. Vi gjennomgår no alle svara og sikrar oss at alle vert testa mot slutten av karantenetida.
   

-Situasjonen er framleis oversiktleg og det er derfor ikkje grunn til å avvike frå dei nasjonale råda og reglane.  Desse gjeld framleis både for Ålesund og Sula. Vi vil vurdere kontinuerleg framover om det er behov for å gjere endringar. Det viktige no er å følgje råda, slik at vi kan slå ned dette utbrotet. Derfor oppmodar vi innbyggarane våre til å avgrense reiseaktiviteten og ha låg terskel for testing, seier kommunedirektør  Astrid Eidsvik.

Reis gjerne på hytta – men ha få nærkontaktar!


Vinterferien startar no. Ålesund og Sula kommune kjem med denne oppmodinga i lys av smittetilfelle med den britiske mutasjonen her:

«Reis gjerne på hytta i vinterferien, men gjer som du er heime, ha få nærkontaktar, unngå kø og folkesamlingar, ha få gjestar og følg dei nasjonale råda! «

- Vi må fortsatt ta smittevernet på alvor – og vi kjem med ei oppmoding til innbyggarane om å unngå å ha for mange nærkontaktar, avgrens reiseaktiviteten og ha låg terskel for testing, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Vi minner om smitteverntiltaka som du finn på helsenorge.no. Dei viktigaste er:

 • Hald deg heime om du er sjuk og test deg.
 • Hald god avstand til andre – minst 1 meter.
 • Avgrens tal på nærkontaktar.
 • Ha god hand- og hostehygiene.


Ha låg terskel for testing!

Ålesund og Sula oppmodar innbyggarane om å ha låg terskel for å teste seg for koronavirus. Kommunane har digital bestilling av testing og kapasiteten er god på teststasjonane.

Bestill testing for korona Ålesund kommune

 

Torsdag 18. februar kl. 21.35: Første tilfelle av britisk mutasjon i Ålesund
 

Ålesund kommune fekk i dag, torsdag 18. februar melding om at ein polsk statsborgar som er i isolasjon, har fått påvist den britiske mutanten av SARS coV-2 viruset. I ettermiddag fekk kommunen óg meldt om eitt nytt ordinært smittetilfelle av koronavirus. Ein polsk statsborgar har fått påvist den britiske mutanten av SARS coV-2 viruset: 

 • Vedkomande var i innreisekarantene i samband med mannskapsbyte på eit norsk farty, då han den 9. februar fekk påvist smitte med koronavirus etter test hos Medi3. (Dette er tidlegare meldt om den 10.02 til presse og oppdatert på heimeside). 
 • Vedkomande blei flytta frå innreisekarantene til isolasjon i bustad i regi av Ålesund kommune.
 • Personen hadde då testa negativt ved hurtigtest både før han reiste frå heimlandet, og ved grensepassering ved norsk flyplass. PCR-testen som blei tatt ved Medi3,  blei analysert ved Fürst medisinske laboratorium i Oslo. Den blei så sendt vidare for sekvensering ved FHI. Dette blei stadfesta i dag 18. februar.
 • Til saman 15 personar som var i innreisekarantene og som vart testa samtidig som vedkomande, blei sett i smittekarantene. Dei testa alle negativt. Nokre har vore testa fleire gonger og alle  blei testa på nytt etter sju døgn. Alle nærkontaktar har testa negativt.  
 • Den smitta har ikkje hatt symptom, men har på grunn av testresultatet blitt behandla som smitteførande etter gjeldande retningsliner. Isolasjonstida er no utvida frå 10 dagar til 14 dagar. 

- Det er ikkje mistanke om at nokon kan ha blitt smitta av det muterte viruset. Den smitta vil returnere til heimlandet etter at isolasjonstida er over, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

Smittevernteamet har informert alle partar og har vore i kontakt med Folkehelseinstituttet for råd knytta til smittetilfellet. 

Eit nytt smittetilfelle torsdag ettermiddag


Ålesund kommune fekk i ettermiddag meldt eit nytt smittetilfelle med koronavirus. Vedkomande har hatt symptom ein periode og er i betring. Smittesporing pågår og smittekjelda er førebels ukjend. 
 

Måndag 15. februar

Laurdag 13. februar fekk smittesporingsteamet meldt om eitt nytt smittetilfelle av koronavirus. Vedkomande er heimehørande i Ålesund. 

Personen har vore på jobboppdrag i utlandet og testa positivt ved grensepassering 12. februar. Personen oppheld seg på isolasjonshotell i Ullensaker kommune og er i god form. 

Smittesporing er ferdig og personen blir følgt opp av lokalt personell og fastlege. Personen er smitta i utlandet og det er ikkje mistanke om vidare smitte etter grensepassering. 
 

Torsdag 11. februar: 

Ålesund kommune fekk onsdag kveld og i dag torsdag 11. februar meldt tre nye smittetilfelle:

 • Det eine smittetilfelle har relasjon til utbrotet ved Waterline AS i Sula. Vedkomande har vore smittekarantene og er no i isolasjon
 • Ein person som sat i smittekarantene frå tysdag 9. februar, testa i går positivt. Nærkontaktar er sett i karantene og vedkomande er flytta i isolasjonsleiligheit.
 • Ein person som er i innreisekarantene har testa positivt ved ankomst Bergen. Vedkomande har ikkje symptom, vert testa på nytt og er sett i isolasjon.

Alle dei smitta har det etter forholda bra og vert ivaretatt av fastlege og smittesporingsteam.

Onsdag 10. februar kl. 19.54

Ålesund kommune fekk onsdag ettermiddag, 10. februar,  melding om at ein person som er i innreisekarantene i samband med mønstring på skip har testa positivt for koronavirus. Personen har testa negativt både før og etter innreise til Norge.  

Vedkomande har ingen symptom og vert overflytta til isolasjon. Smittesporing pågår.

Onsdag 10. februar

Arbeidar har testa positivt for covid-19. VARD vart tysdag ettermiddag informert om at ein arbeidar som er tilsett hos ein underleverandør, har testa positivt for Covid-19.  Personen er nærkontakt til arbeidaren som torsdag sist veke testa positivt ved Vard Søviknes, og har i samsvar til VARD sine rutinar vore i karantene på Trohaugen brakkerigg i Vestnes sidan torsdag. Ein arbeidar blir sett i karantene som følge av den positive testen.

VARD har i samband med dei positive testane, for sikkerheits skuld gjennomført langt fleire testar enn dei som er definert som nærkontaktar. Av alle testane er det berre denne eine som er positiv. Alle nærkontaktar vil bli testa på nytt dei nærmaste dagane, melder kommuneoverlege Olav Mestad.

Søndag 7. februar

Seint laurdag kveld fekk Ålesund kommune meldt eitt nytt tilfelle av koronavirus. 

Vedkomande var allereie i karantene, og kun næraste familie er sett i karantene som nærkontaktar. 

Fredag 5. februar

Ein arbeidar ved Vard Søviknes har fått påvist Covid-19 på hurtigtest. Arbeidaren kom til Noreg i starten av januar og har heile tida følgt smittereglane og VARD sine eigne rutinar. Han har vore i karantene og testa negativt på alle testar i karantenetida. Arbeidaren har jobba på verftet dei siste vekene og fekk torsdag symptom på Covid-19.

Vedkomande er tilsett hos ein underleverandør til VARD. Selskapet blei torsdag kveld informert om at arbeidaren hadde utvikla symptom og testa positivt på ein hurtigtest for Covid-19. Hurtigtesten skal no stadfestas av ein såkalla PCR test, slik Folkehelseinstituttet tilrår. Svar på PCR-testen er venta i løpet av helga.

Arbeidaren blei flytta til isolasjon på Trohaugen brakkerigg i Vestnes kommune torsdag. Han blir følgt opp av VARD sitt helseteam. VARD  starta med ein gong med reinhald og desinfeksjon av områda som arbeidaren har vore på dei siste dagane, både ved verftet og brakkeriggen.

Kommuneoverlegen i Ålesund og VARD gjennomfører smittesporing og testing av nærkontaktar.  Sidan den smitta har vore i eitt avgrensa område, kan verftet halde opent. I samband med smittetilfellet, har VARD innført ekstra smitteverntiltak.

Torsdag 4. februar klokka 16.47

Smitteteamet i Ålesund kommune fekk i dag meldt ein ny person smitta med koronavirus. Vedkomande er nærkontakt av smitta person tilhøyrande utbrotet ved ei fiskeforedlingsbedrift i Sula kommune. Personen er i god form og er sett i isolasjon. Smittesporingsarbeid er i gong og nærkontaktar blir kontakta og sett i karantene.  Vedkomande som er smitta arbeider som assistent ved Spjelkavik barneskule. 

-Foreløpige resultat av virusanalyse frå utbrotet tyder på at dette ikkje dreier seg om ein mutert variant av viruset. Kommunen ventar på endeleg analyseresultat frå FHI, seier kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen.

Torsdag 4. februar

Kommuneoverlegane i Ålesund og Sula fekk tysdag kveld og onsdag morgon meldt om to positive tilfelle av Covid-19. Smitta er knytt til fiskeforedlingsbedrifta Waterline AS på Eidsnes i Sula.

Etter smittesporing fann ein ikkje smittekjelda, og kommuneoverlegen i Sula valde å teste alle tilsette og medlemmar husstandane til dei som testa positivt. Desse vart testa onsdag formiddag. I går kveld fekk ein melding om positivt resultat på åtte av desse. Torsdag morgon er det meldt om ytterlegare tre nye positive prøver.

Totalt 13 personar har testa positive på covid-19 i samband med utbrotet ved bedrifta. Sju er heimehøyrande i Sula og seks er frå Ålesund. Alle som har testa positiv er isolert og nærkontaktar har fått karantene.  

Ein av dei som testa positiv, er elev ved Fagerlia vidaregåande skole. Kommuneoverlegen i Ålesund har i samarbeid med rektor sett tre skoleklassar med lærarar i karantene ved skolen. Dei aktuelle elevane og lærarane er varsla.

Virusprøvane vert analysert for mogleg mutering, melder kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen i Ålesund kommune.

Måndag 1. februar

Ålesund kommune har fått meldt to nye smittetilfelle av koronavirus i løpet av helga.

 • Ein person testa positivt på hurtigtest ved grensepassering på Vigra lufthamn fredag kveld. Vedkomande er i isolasjon og to personar er i karantene.
 • Laurdag morgon fekk kommunen melding om at ein person hadde testa positivt ved grensepassering på austlandet før helga. Vedkomande har reist direkte til Ålesund i innreisekarantene og er no i isolasjon. Det er ingen nærkontaktar.

- Sjølv om det er få smittetilfelle lokalt, oppmodar vi alle med symptom som kan vere Covid-19 om å teste seg, seier kommuneoverlege Olav Mestad.       

 

Smittetal for tidlegare månadar

Til toppen