Smitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Under finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta i Ålesund. Kommunen legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Lokale smittetilfelle denne månaden

 

16. april klokka 22.30

Ålesund kommune fekk fredag kveld meldt to nye smittetilfelle. Begge dei smitta er definerte som nærkontaktar til tidlegare melde tilfelle. Dei var allereie i karantene og er no i isolasjon. Det er ingen nye nærkontaktar. 

16. april klokka 12.30


Ålesund og Giske med to nye smitta

Eitt nytt smittetilfelle i Giske:

Ålesund kommune fekk i går – torsdag, melding om at ein av mannskapet på MS «Magne Arvesen» har testa positivt på ein hurtigtest mannskapet tok då båten kom til Ålesund hamn frå Spania. Den smitta blei straks isolert og resten av mannskapet blei sett i smittekarantene. Seinare på kvelden fekk kommuneoverlegen stadfesta gjennom ein ordinær test, at vedkomande, som er heimehøyrande i Giske kommune, er påvist smitta med koronavirus.  Mannskapet er sett i smittekarantene, nokre i eigen tilrettelagt bustad og andre på karantenehotell. Dei fleste av mannskapet er heimehøyrande på Sunnmøre. Alle er testa og blir testa igjen etter 7 døgn. Denne smitta er den same smitta som Giske kommune har nemnd på si heimeside.

Kommuneoverlegen har godt samarbeid med reiarlaget Engenes Fiskeriselskap som informerer i eigen pressemelding.

Eitt nytt smittetilfelle i Ålesund:

Eit barn som er i karantene på grunn av smitte i familien, har testa positivt for koronavirus. Barnet har ikkje symptomar.  Det er ikkje fleire nærkontaktar.

15. april

Ålesund kommune har fått meldt om to nye smittetilfelle seint onsdag 14. april. Dei nye smitta er definert som nærkontaktar til tidlegare meldt smitte, og der er ingen nye i karantene. Personane har milde symptom.

 

14. april:

Ålesund kommune fekk  i går kveld, tysdag 13. april, meldt til saman seks nye smittetilfelle.

 • Fire personar har fått påvist koronasmitte relatert til utbrotet kring Fagerlia videregåande skole. Dei er alle nærkontaktar og i familie med tidlegare smitta og har vore i karantene. Det er ikkje fleire nærkontaktar. Det er så langt ikkje påvist smitte med koronavirus hos fleire elevar.
 • To personar i familie har testa positivt på hurtigtest, etter at nærkontakt annan stad i landet har fått påvist smitte med koronavirus. PCR-test for stadfesting er tatt. Smittesporingsarbeid er i gong. Smittekjelda er så langt ukjend.
 • Fredag 9. april vart det påvist smitte med koronavirus hos to elevar ved Ålesund Folkehøyskole i samband med skolestart etter påske. Alle elevar og lærarar har vore testa. Alle prøver både hos dei som har vore i karantene og ventekarantene er negative. Dei som er i karantene vert testa på nytt på dag sju.

 

-Ålesund kommune lettar no på dei lokale tiltaka og går over til nasjonalt tiltaksnivå. Det er no svært viktig å framleis vere bevisst på at vi har smitte med det muterte koronaviruset i kommunen og i regionen. Alle må følgje smittevernreglane, halde seg heime ved sjukdom, også lette symptom og teste seg.  Vi oppmodar framleis om at ein reduserer kontakta med andre,  og sørger for å ha få nærkontaktar gjennom ei veke, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

 

13. april

Fire nye smittetilfelle i Ålesund
Ålesund kommune fekk i går måndag 12. april meldt fire nye smittetilfelle.
Om tilfella:

 • To personar i familie busett i Sandøy har testa positivt, smittekjelda er kjend frå Austlandet.
 • Ein person har testa positivt i samband med innreisekarantene. Vedkomande er overført til isolasjon. Det er god kontroll på smittesporinga.
 • Ein person busett i Ålesund kommune, har fått påvist koronavirus og er i isolasjon. Smittesporing er i gong. Vedkomande har sist veke vore på eit oppdrag for VARD i Tomrefjord, verksemda har av den grunn sett i verk ekstra førebyggande tiltak.
 • I samband med påvist smitte i Giske kommune er yttarlegare ei klasse ved Fagerlia vidaregåande skole i karantene.

-Det er så langt ikkje påvist fleire smittetilfelle relatert til utbrote ved Ålesund Folkehøgskole, men vi ventar framleis på fleire svar og avklaringar, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

12. april

Eitt nytt tilfelle av koronavirus – og status for koronasituasjonen
Ålesund kommune fekk søndag kveld stadfesta at ein nærkontakt med symptom har testa positivt ved hurtigtest. Vi ventar stadfesting av prøven i løpet av dagen. Personen er overført til isolasjon.

 • Vedkomande høyrer til utbrotet kring Fagerlia videregåande skole der til samen fem personar no er smitta.
 • Til saman 20 elevar og lærarar er i karantene. Smittekjelda er førebels ukjend.

Status for smitte ved Ålesund folkehøyskole

Seint fredag kveld vart det meldt om to smittetilfelle ved Ålesund folkehøyskole. Begge smittetilfella er relatert til smitte annan stad i landet.

 • Til saman 26 elevar og lærarar er sett i karantene.
 • Alle studentar og elevar som ikkje er nærkontaktar har vore i ventekarantene.
 • Alle ved skolen vart testa laurdag, så langt er det ikkje påvist fleire smittetilfelle ved Ålesund folkehøyskole.


- Ålesund kommune har per måndag 12. april rundt 30 personar i isolasjon og ca 150 personar i karantene. Vi reknar med at fleire kjem ut av isolasjon no over helga. Vi har fallande smittetrend og ein oversiktleg situasjon. Situasjonen er likevel ustabil og det kan kome fleire utbrot. Vi oppmodar alle om å følgje smittevernreglane, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

 

10. april 

Tre nye smitta

Ålesund kommune fekk fredag kveld meldt om yttarlegare tre nye smittetilfelle med koronavirus. Desse tilfella er knytt til eit allereie kjent utbrot. Nærkontaktane er kontakta og sett i karantene.

-Vi har eit godt samarbeid med dei smitta som bidreg til smittesporing og kartlegging av nærkontaktar, seier smittevernlege i Ålesund kommune Maiken Talsæte.

-Vi minner alle på å holde på dei gode rutinane: Hald avstand, ha reine hender, bruk munnbind der det ikkje er mogleg å halde avstand og unngå for mange nærkontaktar, seier Talsæte.

9. april kl. 23.15

To positive prøvar for koronavirus ved Ålesund folkehøgskule

Ålesund kommune har fredag 9. april fått stadfesta at to personar er smitta med koronavirus ved Ålesund folkehøgskule. Dei aktuelle elevane er sett i isolasjon. Nærkontaktane er sett i karantene og resten av elevane er sett i ventekarantene. Teststasjonen vil gjennomføre testing på skulen i morgon og kommunen sitt smittesporingsteam følg opp vidare. Smittevegen er kjent. 

9. april kl. 21.00

Eitt positivt tilfelle ved hurtigtest – ti personar frå Fagerlia videregåande skole i karantene

Ålesund kommune meldte tidlegare i dag om at ein person har fått påvist smitte med  koronavirus. Eit fotballag er i karantene knytt til dette tilfellet.  Ein nærkontakt som har lette symptom, har i dag testa positivt ved antigen hurtigtest. Smittesporingsteamet ventar på stadfesting ved PCR-prøve.

 • Ei undervisningruppe på 10 personar ved Fagerlia videregåande skole er av den grunn sett i karantene.
 • Når ein nærkontakt er sett i karantene, kjem deira familiemedlemmar i ventekarantene. Den som er i ventekarantene, kan sleppe vidare karantene dersom nærkontakten testar negativt ved PCR-prøve.

- Ålesund kommune planlegg no eit opplegg for klassetesting med PCR av utvalde klassar i vidaregåande skole. Eg håper vi kan kome i gang med dette neste veke. Dette vil kunne utelukke smitte,  og bidra til meir ordinær skoledrift, seier kommuneoverlege Olav Mestad.

9. april


Ålesund kommune fekk meldt eitt nytt smittetilfelle torsdag 8.4. Smittesporing er gjennomført og eit fotballag med trenarar er karantenesett og skal testast. Dei det gjeld er kontakta og informert av smitteteamet. Husstandsmedlemmar knytt til laget er satt i ventekarantene.

8. april

Ålesund kommune fekk onsdag meldt to nye smittetilfeller. Ein var i karantene, den andre har vore i sjølvpålagt karantene grunna symptom. Begge har såleis få nye nærkontaktar etter smittesporing.

 • Smittesituasjonen i Ålesund har avtatt noko siste veka.
 • Nye smittetilfelle har no generelt færre nærkontaktar enn tidlegare. Det skriv seg nok mykje frå effekten av nye nasjonale og lokale restriksjonar.
 • Ein er likevel spent på effekten av påska. Situasjonen er ustabil og det kan kome nye utbrot i vekene som kjem.

-Kommunen oppmodar om at ein bestiller seg koronatest snarleg om ein skulle oppleve luftvegssymptom. Dersom ein avventar testing vil talet på nærkontaktar og risiko for smittespreiing auke. Når smittesporingsteamet kjem tidleg inn, minkar risikoen for større utbrot - og behovet for sosiale restriksjonar, seier kommuneoverlege Aleksander Sommerdalen.

 

7. april 

To nye smitta

Ålesund kommune fekk måndag kveld meldt eitt nytt smittetilfelle av korona. Personen er nærkontakt til eit kjent smittetilfelle, og var allereie i karantene då smitta vart påvist.  Vedkommande er no i isolasjon. 

Seint tysdag kveld fekk kommunen melding om enda eit nytt smittetilfelle. Smittesporing er i gang og nærkontaktar er sett i karantene, melder kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen.

5. april klokka 13.10:

Ålesund kommune fekk søndag meldt inn to nye smittetilfelle. Begge dei smitta var allereie i karantene og nærkontaktar til kjende smittetilfelle. Det er ingen nye nærkontaktar knytt til dei to nye smitta.

3. april kl. 15.00

Laurdag 3. april har Ålesund kommune fått meldt tre nye tilfelle av koronavirus. 

 • Eitt tilfelle med importsmitte. Vedkomande har vore i karantene sidan heimkomst, og har ingen nærkontaktar.
 • Ein nærkontakt har fått positiv test etter kontakt med næraste familie der det er påvist koronasjukdom. Vedkomande har vore i karantene, og der er ingen nye nærkontaktar.
 • Eitt nytt tilfelle med ukjend smitteveg. Smittesporing er i gong, og så langt ser det ikkje ut til å vere mange nærkontaktar.

2. april

Fire nye smitta fredag

Ålesund kommune har i dag fått meldt fire nye tilfelle av koronasmitte. Alle fire har vore i karantene, og det er kjend smitteveg.

-Smittesporinga har gått greitt for seg. Det er berre nær familie som blir sett i karantene, seier kommuneoverlege Jonas Vegsundvåg.

-Tilfella som er registrert i dag, er alle nærkontaktar tidlegare koronasmitta, seier Vegsundvåg.

1. april 

Ålesund kommune har i dag 1. april fått meldt tre nye smittetilfelle med koronavirus. Alle tre er nære nærkontaktar til tidlegare smitta, og var allereie i karantene. Dei vert no overført til isolasjon. Ingen fleire vert karantenesett.

-Det er framleis 50 personar i isolasjon. Nokre har fått oppheva sin isolasjon. Talet på nærkontaktar er fallande fordi nokre av skuleklassane no er ute av karantene. Det er ikkje påvist smitte hos fleire skuleelevar inn mot påske, opplyser kommuneoverlege Olav Mestad.

 

Smittetal for tidlegare månadar

Til toppen