Reiseråd

Reiseråd

Regjeringa anbefaler ikkje å gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig.  

Innreise

Det er no obligatorisk testing for koronavirus ved innreise til Noreg. Obligatorisk testing blir i tillegg innført til eksisterande tiltak som: 

Meir informasjon

Til toppen