Råd og reglar i Ålesund

Ålesund kommune har fredag 19. februar fått stadfesta frå Folkehelseinstituttet (FHI) eitt nytt tilfelle av den britiske mutasjonen av koronaviruset. 

Bergen og kommunane rundt opplever utbrot av både den engelske varianten av koronaviruset og av den sørafrikanske varianten. Dei har difor bedt regjeringa sett i verk forsterka smitteverntiltak.

Fleire stader i ladet er det no utbrot av den muterte engelske eller sørafrikanske varianten av koronaviruset. Utbrotkommunane er delt inn i ring 1- kommunar og ring 2- kommunar.   

Til toppen