Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Helsestasjon og gravide

Helsestasjonstenester

Helsedirektoratet har gitt oss føringar for smittevernstiltak under koronapandemien. Tenestene våre vil framleis gjere prioriteringar for kva oppmøtekonsultasjonar vi kan tilby. Alle gruppekonsultasjonar og gruppetilbud går ut. Heimebesøk er erstatta med konsultasjon på helsestasjonen. Vi er sjølvsagt tilgjengeleg på telefon og for telefonkonsultasjonar.

Helsestasjonen skal være ein trygg plass å komme til og vi har stort fokus på hygiene og reingjering. Vi har planlagt drifta for å unngå at mange ventar samtidig i ventesona. 

Vi ber deg om å følgje desse reglane når du besøker helsestasjonen

 • Alle som kjem til helsestasjonen må være friske dvs. ingen teikn til forkjøling, sår hals, hoste, feber eller diaré. Om du ikkje er frisk, så ta kontakt med helsestasjonen din på telefon for å avtale ny time. 
 • Kun én voksen kan følgje barnet, unngå å ha med søsken om mulig.
 • Gravide skal komme aleine.
 • Bruk handdesinfeksjonsmiddel med ein gong de kjem eller vask hendene (gjeld òg barn frå 1 års alder).
 • Møt opp på avtalt time dersom du ikkje har høyrt noko anna.
 • Opphald deg så kort tid som mogleg på helsestasjonen og hald minst 1 meters avstand til andre. Vær rask når du skal gå og unngå å være i ventesona berre for å prate.
 • Vi har rydda bort alle leike, så vi ber om at du tar med eigne.

Gravide i Ålesund kommune som har spørsmål knytta til utbrotet av korona, kan ta kontakt med jordmortenesta ved sin helsestasjon:

 • Brattvåg/Lepsøy helsestasjon tlf. 916 38 866
 • Haramsøy helsestasjon tlf. 478 65 304
 • Vatne helsestasjon tlf. 481 31 964/ 952 25 623
 • Harøy helsestasjon tlf. 480 91 888
 • Skodje helsestasjon tlf. 915 87 437/476 27 943
 • Ørskog helsestasjon tlf. 480 30 634 / 909 39 421
 • Sentrum helsestasjon tlf. 70 16 43 20
 • Moa helsestasjon tlf. 70 16 45 40
 • Blindheim helsestasjon tlf. 70 16 40 20

Telefonane er betjente alle kvardagar klokka 0830-1500
Ved behov for legevurdering tar du kontakt med fastlege, eventuelt legevakta på telefon 116117.


Alle som kjem på helsestasjonen skal ha ein avtale. Helsestasjonen gir beskjed om avtalar som blir avlyst.

Skulehelseteneste og helsestasjon for ungdom

Skulehelsetenesten vil være heilt eller delvis på plass når skulane gjenopnar. Helsesjukepleiarar i skulehelsetenesta hjelper også kommunen med andre oppgåver. Ein redusert stab av helsesjukepleiarar vil være tilgjengeleg på telefon for førespurnader til skulehelsetenesta, også for dei elevane som er heime. Føresette med bekymring for barna sine, og barn og unge som ønsker det, kan ta kontakt.

Til de som bur i Nordre bydel (gamle Haram-, Skodje-, Ørskog- og Sandøy kommune) og til de som går på vidaregåande skular: Ring helsesjukepleiaren på den aktuelle skolen.
Til de som bur i Søndre bydel (gamle Ålesund kommune): Ta kontakt med helsestasjonen som høyrer til skolen. Der vil telefonen bli formidla vidare til ein helsesjukepleiar.
Helsestasjon for ungdom (HFU) vil gradvis opne for timebestillingar – ikke drop in. Dei det er aktuelt for kan kontakte:

 • HFU Moa på tlf. 408 23 517 - HFU i Ålesund på Facebook finn du her
 • HFU Brattvågen på tlf. 478 65 304 / 950 98 748 - HFU i Brattvågen finn du her

Send SMS dersom du ikkje får svar, og vi ringer tilbake. Vi avklarar behovet og gir óg råd/rettleiing på telefon. Vi vil legge ut informasjon på Facebook-sidene og på Snapchat - hfuaalesund


 

Til toppen