Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Koronasmitte i Ålesund

Koronasmitte i Ålesund

Her finn du ei oppdatert oversikt over talet på smitta dag for dag i Ålesund. Vi legg her ut dei tilfella som blir rapportert til kommunen.

Folkehelseinstituttet si side fhi.no, og VGs tal viser óg dei som oppheld seg ein annan stad i landet, men som har registrert bustadadresse i Ålesund.  Desse tala vil derfor vere høgare.

Ålesund kommune fekk torsdag 30. september meldt 16 nye smittetilfelle. Av desse er det tre som er uten tilknytning til kjende utbrot.

Ålesund kommune fekk onsdag 29. september meldt seks nye smittetilfelle. Fire av desse er tilknytta Vard.

Ålesund kommune fekk tysdag 28. september meldt seks nye smittetilfelle.

Ålesund kommune fekk meldt sju nye smittetilfelle måndag 28. september. 

Ålesund kommune fekk fredag 24. september meldt seks nye smittetilfelle.

Under finn du ei oversikt over talet på smitta i Ålesund frå perioden april 2020 og fram til gjenåpninga i september 2021.

Til toppen