Koronaviruset

Her finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Vår informasjonstelefon om korona 70 16 40 60 er betjent frå klokka 08.30 - 15.30 alle dagar. 

Gå til temaside om koronaviruset.

Information about corona in other languages.

Vil du bidra eller treng du bistand?

 

Karantenereglar

Karantenereglar

Frå fredag 27. mars opphevde  Ålesund kommune dei lokale restriksjonane på innreise som har vore sidan 20. mars. Det er ikkje lenger påkrevd med 14 dagar heimekarantene om du til dømes kjem frå Oslo til Ålesund.

Sårbare risikogrupper

Følgande grupper er rekna for å vere i risikogruppa for alvorleg sjukdom ved koronasmitte. 

 • Eldre personar over 65 år
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som:
  • Hjarte-karsykdom (kardiovaskulær sykdom) 
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom
  • Kreft
  • Høgt blodtrykk (hypertensjon).

Personer som røykar har moglegvis også ein høgare risiko for eit alvorleg forløp av koronavirus-sjukdomen.

Sjå meir om risikogruppene på helsenorge.no

Nasjonal forskrift om karantene ved ankomst til Noreg gjeld framleis


Helsedirektoratet sitt vedtak frå 12.03 står framleis:

1) alle som kjem til Noreg etter reiser utanfor Norden blir ilagde karantene (isolering) i 14 dagar etter at dei har kome inn i landet.

2)  alle som kjem til Noreg etter reiser utanfor Norden blir ilagde karantene (isolering) ved symptom som forkjøling, feber og/eller at dei er tungpusta. Isoleringa varar i minst 7 dagar etter at dei er frie for symptom.

Sjå det fullstendige vedtaket.

Nasjonale karantenereglar

Om heimeisolering og heimekarantene

Heimeisolering betyr:

Heimeisolering betyr at du skal halde deg heime, Du skal ikkje sjølv gå i butikk eller liknande. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere kven som skal hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av kva situasjon du er i, kan det vere ein nabo eller andre, til dømes heimetenesten. Dette gjeld for alle med mistenkt eller bekrafta koronasmitte heilt til dei som er smitta blir friskmeld av lege. 

Heimekarantene betyr:

Å vere heime og ikkje ha kontakt med andre enn dei du bur saman med. Gjeld for alle som har hatt kontakt med koronasmitta, men som ikkje sjølv er sjuke, karantena varer i 14 dagar frå siste kontakt. Du skal ikkje gå på jobb eller skole. Du skal unngå reiser og ikkje ta offentleg transport (så lenge du ikkje er samfunnskritisk personell som treng det for å kome deg på arbeid). Unngå nærkontakt med andre.

Desse skal halde seg heime

 • Alle som har symptom på forkjøling skal halde seg heime. Hvis du har symptom i  luftvegane, men ikkje høyrer til ei av gruppene som er lista opp under testkriterie, er det ikkje nødvendig å teste deg.
 • Dei som har time hos lege, men har symptom som rennande nese, sår hals, hoste eller feber må ikkje møte til timen, men ta kontakt med legekontoret på telefon. Det er også mogleg for pasientar å ta kontakt med legen via nettsida helsenorge.no
 • Du mistenker at du kan vere smitta
 • Du har fått bekrefta at du er smitta
 • Du er bekrafta sjuk av koronavirus (Covid-19), men treng ikkje å bli lagt inn på sjukehus
 • Du har hatt nær kontakt med ein som er bekrefta smitta, eller ein du bur saman med er bekrefta smitta ("nær kontakt" betyr kontakt med andre personar med mindre enn to meters avstand i meir enn 15 minutt, eller direkte fysisk kontakt). Karantena skal vare i 14 dager får den dagen kontakta skjedde.
 • Du har vore på reise utanlands og skal vere i karantene i 14 dagar får den dagen du kom hjem. Frå 17. mars gjeld dette også reiser frå Sverige og Finland, men utan tilbakevirkande kraft.

Kva gjer eg om eg har symptom

 • Personar med mildare symptom etter reise, treng ikkje kontakte lege.Dersom de har behov for akutt helsehjep, må de ringe fastlegen eller legevakt på 116117 om fastlegen ikkje er tilgjengeleg.
 • Du bør halde deg heime eitt døgn etter at du er blitt symptomfri. Medan du er heime, skal du vere nøye med hand- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • Personar som er i karantene som utviklar forkjølelsessymptom som hoste, feber eller tung pust, skal halde seg i isolering frå symptoma kjem til sju dagar etter symptoma er forsunne.
 • Helsepersonell kan gå på jobb som normalt, sjølv om dei har husstandsmedlemmer med luftvegsinfeksjon som ikkje er testa for eller har fått påvist koronasmitte (covid-19).
 • Regjeringa har fra 15. mars 2020 vedtatt lov som kan forby innbyggarane å vere på hytte og fritidseigedommar utanfor eigen kommune. Karantene og isolasjon skal skje i heimen og ikke på hytta eller på fritidseigedomen.
Til toppen