Karantene og nærkontakt

Karantene og nærkontakt

Reglar for karantene og/eller isolering, ventekarantene og kva nærkontaktar er.

Frå midnatt, natt til måndag 29. mars, må personar som returnerer til Noreg etter unødvendige reiser til utlandet halde til heile karantenetida på karantenehotell. 

Les meir om karantenereglane på helsenorge.no.

Nye nasjonale reglar for ventekarantene

Karantene eller ventekarantene?

Ein person som har hatt kontakt med ein som er koronasmitta, og då kan ha vorte smitta, blir rekna som nærkontakt. Nærkontaktar må vere i karantene i 10 døgn frå tidspunktet for kontakt med den smitta. Denne informasjonen får ein frå kommunen sitt team for smittesporing, for barn får ein oftast informasjonen frå skole eller barnehage, og nokre får det via arbeidsplassen sin.

Både barn og vaksne i karantene bør testast for koronavirus ved byrjing av karantenetida, og rundt dag 7. Viss ein test tatt dag 7 eller seinare ikkje påviser smitte, vil karantenen ta slutt sjølv om det ikkje er gått 10 dagar.

Karantene

Karantene betyr at ein skal vere heime. Ein kan gå ut av eigen heim, men skal halde minst to meters avstand til andre, òg til andre som er i karantene. Det betyr:

  • ikkje gå på barnehage/skule/jobb
  • ikkje reise og ikkje ta offentleg transport
  • unngå stader der ein lett kjem nær andre

Testing i karantene

Vi rår alle som er i karantene til å teste seg. Det bør gå fem dagar etter at du vorte eksponert for smitte, før du tar ein test. Årsaka er at det er det mindre sjanse for at testen viser riktig resultat før dag fem.

Sjølv om du har fått ein negativ koronatest, må du fullføre karanteneperioden på 10 døgn.

Ventekarantene

Dei som bur saman med vaksne eller barn som er i karantene, skal halde seg heime i ein såkalla «ventekarantene» til vedkomande har fått negativt svar. Altså ikkje påvist smitte på den første testen.

Viss de ikkje får til å teste eit barn som er i karantene, kan husstandsmedlemmer testast tre døgn etter at barnet var utsett for smitte, og kvar husstandsmedlem kan avslutte ventekarantenen dersom testen er negativ.

Når medlemmane i husstanden avsluttar ventekarantenen, kan dei leve som normalt, men ha svært låg terskel for å teste seg viss dei får symptom. Viss den som er i karantene etter kvart får teikn til koronasjukdom, må det gjerast ny test, og dei andre i bustaden bør igjen vere i karantene til svaret på testen kjem.

Viss testen viser koronasmitte må dei andre i bustaden i karantene. Ein vil i så fall bli kontakta per telefon frå smittesporingsteamet med nærare informasjon om situasjonen.

Kva er ein nærkontakt?

Du er nærkontakt viss du har hatt mindre enn to meter avstand i meir enn 15 minutt, eller direkte fysisk kontakt med ein som er stadfesta smitta av korona. Til dømes handhelsing eller klemming. 

Nærkontaktar skal i karantene i 10 dagar frå den dagen dei hadde kontakt med den smitta. Når du er i karantene, skal du heller ikkje oppsøke andre personar som er i karantene. 

Kvifor skal barnet mitt i karantene, og ikkje vi som er foreldre? 

Barn, kan liks med vaksne, definerast som nærkontaktar til personar som er smitta av korona. Då vil barnet blir sett i karantene så lenge det ikkje har utvikla symptom. Foreldre og andre i husstanden som ikkje har vore i kontakt med den smitta, vil som hovudregel få ventekarantene til barnet har avlagt ein negativ test. (Unnatak kan gjelde ved fullført vaksinasjon mot korona). Det er definisjonen av nærkontakt som er styrande for kva karantenekrav som er gjeldande. Dersom barnet utviklar symptom, vil foreldre og andre i husstanden måtte gå i karantene sidan det då vil vere en risiko for at barnet i karantene kan ha blitt smitta. 

Følg med på kven du er i nærkontakt med 

Arbeidet med smitteoppsporing er viktig og krevjande. Det kan vere vanskeleg å hugse kven ein har vore i nærkontakt med. For å hjelpe smittevernteamet oppmodar vi alle til å notere ned kven dei har vore i nærkontakt (mindre enn to meter avstand i meir enn 15 minutt) med gjennom dagen.

Til toppen