Innsyn er oppe igjen

Postlister, møteplan og Innsyn er nå tilgjengeleg igjen. Dei tekniske feila er retta. 

For næringsliv

Korona-tiltak i næringslivet

Her finn du relevant informasjon om korona for deg som er næringsdrivande.

Permittert eller oppsagd? 
Då kan du søke om forskot på dagpengar.

For å få forskot må du:

  • Ha søkt om dagpengar
  • Søke om forskot
  • Fylle grunnleggande krav for rett til dagpengar

Når kjem pengane?
Søk seinast tysdag 31. mars og forskotet kjem på konto fredag 3.april. 
Søk seinast fredag 3.april og forskotet kjem på konto onsdag 8.april.

Gå til nav.no og logg inn på Ditt NAV.

 

Informasjon og råd til tilsette som blir permittert

NAV opplever stor pågang frå arbeidsgivarar som treng bistand og rettleiing for å sikra at varsel om permisjonar eller oppseiingar blir gjorde på ein god måte.Vi oppmodar alle arbeidsgivarar til å halda seg oppdatert på nav.no.

Tilsette med permisjonsvarsel finn oppdatert informasjon på nav.no. Dei skal ikkje henvende seg til sitt lokale NAV-kontor. 

Vi rår deg som arbeidsgivar å informere den permitterte om at han eller ho må registrere seg som arbeidssøkar og søke om dagpengar. Nødvendig dokumentasjon som arbeidstakarar som blir permitterte må sende inn, kjem fram på sida:  Vedlegg når du søker dagpengar.

Det er viktig at arbeidsgivarar sørger for at tilsette får den nødvendige dokumentasjonen frå arbeidsgivar slik at NAV får til ein smidig behandling av søknader om dagpengar. NAV har løpande kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet om mellombelse regelendringar og andre tiltak som kan avlaste situasjonen. Dei vurderer fortløpande moglegheitene for å gjere forenklinger i saksbehandlinga.

Det kan skje endringar på kort varsel som følgje av arbeidet til regjeringa med tiltakspakken for korona-situasjonen. Informasjonen vil oppdaterast fortløpande på nav.no, og dette er den beste kjelda til oppdatert informasjon

Treng du som arbeidsgivar veiledning ut over dette?

Ring eller send SMS til: Bedrifter i Ålesund og omegn: 926 28 867 / 952 73 668

 

Til toppen