Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

For næringsliv og arbeidstakarar

Koronainformasjon til arbeidstakarar og næringsdrivande

Smittevernråd til bedrifter

Covid 19 – forskrifta er den som til ei kvar tid er gjeldande for smitteverntiltak som følgje av koronautbrotet, og det er eit minimumskrav at bedriftene følgjer denne.

Sjå Helsedirektoratet sin nasjonale rettleiar kring koronavirus.

Testing, isolasjon, smittesporing og kanantene grunna korona (Helsedirektoratet)

Arbeidstilsynet:Tiltak i arbeidslivet.

Økonomiske tiltak

Det er innført mange økonomiske tiltak for å hjelpe næringsliv, sjølvstendig næringsdrivande og privatpersonar gjennom krisa som koronautbrotet har ført til. Her finn du ei oversikt over det som kan gjelda deg eller bedrifta di. Sjå NAV Møre og Romsdal.

Må du stenge eller avlyse på grunn av korona? No kan lokale verksemder søke kompensasjon grunna korona. Søknadsfrist er 6. april 2021.

Hjelp til privatpersonar

NAV sin koronarettleiar til privatpersonar.

Arbeidstakarorganisasjonar:

Oppdater din CV

Treng du å finne deg ein jobb kan du registrere CV og jobbprofil på arbeidplassen.no som blir brukt av arbeidsgivarar til å finne aktuelle kandidatar til bedrifta si. NAV ønsker òg å kartlegge kompetanse, slik at ein kan hjelpe arbeidsgivarar som treng arbeidskraft framover.

Hjelp til bedrifter

Krisetiltak frå Innovasjon Norge.

Ekstraordinært kommunalt næringsfond frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Arbeidsgivarorganisasjonar:

Rettleiing for arbeidsgivarar:

Treng du rekruttere arbeidskraft?

Arbeidsplassen.no gir deg som arbeidsgivar tilgang på CV og jobbprofilen til alle som har meldt seg som arbeidssøkar hos NAV.

Til toppen