Endringar i kommunale tenester

Under finn du rutinane om kva du bør tenke på før og under besøket.

Helsedirektoratet har gitt oss føringar for smittevernstiltak under koronapandemien. Tenestene våre vil framleis gjere nokre prioriteringar for kva oppmøtekonsultasjonar vi kan tilby. Nokre gruppekonsultasjonar går ut.

Helsestasjonstenestene skal vere ein trygg plass å komme til og vi har stort fokus på hygiene og reingjering. Vi har planlagt drifta for å unngå at mange ventar samtidig i ventesona. 

Til toppen