Koronavirus

Barnehage, skole og SFO

Barnehage, skole og SFO

Smitteverntiltak er sett i verk i barnehagar og skular. Drifta er så normal som mogleg tilpassa den aktuelle smittesituasjonen

Barnehagar, skular og SFO følger trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt lys som legg føringar for kva tiltak som til ei kvar tid er gjeldande. Ålesund kommune følgjer nå gult nivå, som betyr eit moderat smittevernnivå. Heile skuleklassar kan vera samla og alle elevane får eit fulltidstilbod på skulen. Her kan du lese meir om Trafikklysmodellen.

Regjeringa kom med nye råd 5. november der mellom anna ungdomsskolar må førebu seg på at tiltaksnivået kan bli raudt, dersom smitten stig meir. 

Skule, barnehage, leik og fritid

Når må barna halde seg heime, og kor mange kan dei leike med no? Spørsmåla kan vere mange, i lenkene under finn råd til foreldre om leik, fritid, skule og barnehage.

Rett til plass i omsorgstilbod

Foreldre som kvalifiserer for eit omsorgstilbod på grunn av arbeidet sitt med samfunnskritiske funksjonar, må levere ei stadfesting med dokumentasjon frå arbeidsgivar. Ta kontakt med din skole eller barnehage for meir informasjon. 

Studentar

Sjå Statens lånekasse

 

 

 

Til toppen