Barnehage, skole og SFO

Barnehage, skole og SFO

Smitteverntiltak er sett i verk i barnehagar og skolar. Drifta er så normal som mogleg tilpassa den aktuelle smittesituasjonen

Barnehagar, skolar og SFO følger trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt lys som legg føringar for kva tiltak som til ei kvar tid er gjeldande. 

Kriseleiinga har på bakgrunn av råd frå kommuneoverlege og FHI bestemt at tiltak skal vere målretta og rettast direkte mot skolar og barnehagar som har konkrete smittesituasjonar. Kriseleiinga vil sjølvsagt vurdere situasjonen framover og vil endre tiltaksnivå dersom smittesituasjonen skulle forverre seg.

Skole, barnehage, leik og fritid

Når må barna halde seg heime, og kor mange kan dei leike med no? Spørsmåla kan vere mange, i lenkene under finn råd til foreldre om leik, fritid, skule og barnehage.

For vidaregåande, høgskole og fagskole

Til toppen