Barnehage, skole og SFO

Barnehage, skole og SFO

Smitteverntiltak er sett i verk i barnehagar og skolar. Drifta er så normal som mogleg tilpassa den aktuelle smittesituasjonen

Barnehagar, skolar og SFO følger trafikklysmodellen med grønt, gult og raudt lys som legg føringar for kva tiltak som til ei kvar tid er gjeldande.

Ungdomsskolar, barneskolar og VGS er no på gult nivå. Meir informasjon blir gitt frå den enkelte skole.

Skole, barnehage, leik og fritid

Når må barna halde seg heime, og kor mange kan dei leike med no? Spørsmåla kan vere mange, i lenkene under finn råd til foreldre om leik, fritid, skule og barnehage.

Studentar

Til toppen