Arrangement-, kultur- og idrettsliv

Arrangement-, kultur- og idrettsliv

Vi må avgrense den sosiale kontakten, og no er det mellom anna skjenkestopp klokka 22.00 på serveringstader og arrangement.

Nye tiltak som gjeld frå midnatt, tysdag 23. februar, kan du lese på Regjeringa.no.

  • Eksempel: Eit av tiltaka er at kravet om fastmonterte plassar blir erstatta med krav om faste, tilviste sitteplassar. Det inneber at publikum kan sitje på stol, benk eller liknande, eller på ein fast plass på golvet under heile arrangementet. Denne endringa opnar for større arrangement i langt fleire lokale. Maksimalt tal personar som kan vere tilstades i innandørs arrangement er 100. Det inkluderer gravferder og bisetting. 

Smitteverntiltak for uteliv og serveringstader

Kommunen tillet alkoholservering i samband med matservering. Det er skjenkestopp klokka 22.00

Ålesund kommune har i noverande situasjon eit lågt smittetrykk, og vel å opne opp for skjenking av alkohol igjen. Reglane som gjeld ved skjenking av alkohol i kommunen er lik dei nasjonale føringane:

Sjå råd til daglegvarehandel, serveringstader, reiselivsbransjen med fleire på fhi.no.

Er du ansvarleg arrangør og i tvil om du kan arrangere i Ålesund kommune?

Vi ønsker at arrangørar skal halde seg til regelverket. Arrangement som samlar personar frå ulike kommunar, bør utsetjast eller avlysast.

Meld inn arrangementet eller aktiviteten innan fem verkedagar før dato

Dei som ønsker det kan registrere sitt arrangement og legge ved dokumentasjon så er vi informert. Er de i tvil om det kan arrangerast og treng rettleiing eller godkjenning, må det søkast. 

Send inn digitalt skjema om ditt arrangement/aktivitet.

Når eit arrangement blir avlyst, er det arrangøren sjølv som må bere dei økonomiske kostnandane dette fører til, jamfør smittevernlova 4-1 og 1-5. Sjå eige rundskriv frå staten.

Ved arrangement for menneske i risikogrupper, ber vi om at dei får arrangement vurdert av kommuneoverlegen.

    Meir om arrangement-, kultur- og idrettsliv

    Til toppen