Arrangement-, kultur- og idrettsliv

Arrangement-, kultur- og idrettsliv

Ålesund, Sula og Giske forlenger forskrifta som blei innført 26. april til å gjelde til  midnatt 18. mai. Det er framleis forbod mot arrangement, med visse unntak.

§ 5. Forbod mot gjennomføring av arrangement.

Det er ikkje tillate å gjennomføre arrangement, jf. § 13, Definisjon av arrangement i Covid-19 forskrifta, med unntak av:

  1. Gravferder, bisettingar og seremoniar ved grav med inntil 50 personar til stades
  2. Andre livssynssamlingar med seremoniar i trus- og livssynshus, inkludert seremoniar ved vigslar, dåp, konfirmasjon med inntil 20 personar til stades.
  3. Digitale arrangement med maksimalt fem personar til stades, i tillegg til utøvarar og anna nødvendig produksjonspersonell.
  4. Utandørs treningskampar i fotballens to øvste divisjonar for kvinner og menn med berre spelarar, støtteapparat og dommarar til stades.

Les forskrifta for Ålesund, Sula og Giske. 

Smitteverntiltak for uteliv og serveringstader

Sjå råd til daglegvarehandel, serveringstader, reiselivsbransjen med fleire på fhi.no.

Meld inn arrangementet eller aktiviteten innan fem verkedagar før dato

Dei som ønsker det kan registrere sitt arrangement og legge ved dokumentasjon så er vi informert. Er de i tvil om det kan arrangerast og treng rettleiing eller godkjenning, må det søkast. 

Send inn digitalt skjema om ditt arrangement/aktivitet.

Når eit arrangement blir avlyst, er det arrangøren sjølv som må bere dei økonomiske kostnandane dette fører til, jamfør smittevernlova 4-1 og 1-5. Sjå eige rundskriv frå staten.

Ved arrangement for menneske i risikogrupper, ber vi om at dei får arrangement vurdert av kommuneoverlegen.

Meir om arrangement-, kultur- og idrettsliv

Til toppen