Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Praktisk bistand/heimehjelp

Praktisk bistand/heimehjelp

Praktisk hjelp til daglege gjeremål i heimen kan tildelast personar som har eit særleg behov for hjelp på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Er behovet for hjelp av midlertidig art, vil målsettinga vere at brukaren etter kvart skal kunne klare meir sjølv.

Tenesta praktisk bistand/heimehjelp er ei av fleire heimetenester som kan tildelast etter søknad og ei fagleg vurdering av behov.

I vurderinga av behovet for hjelp tar vi omsyn til:

  • Dine eigne moglegheiter for å klare eller ta del i oppgåvene.
  • Om det er ein ektefelle, familie eller andre som kan ivareta, eller ta del i oppgåvene.
  • Om det fører til helsemessige konsekvensar dersom hjelpa ikkje blir gitt.

Pris

Det er vedteke eigne prisar/ betalingsregulativ for heimebaserte tenester i Ålesund kommune.

 

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester  (digitalt skjema).

Søknaden blir behandla og vedtatt i Avdeling for koordinering og tildeling.

Klage på vedtak eller teneste

Til toppen