Koronavirus

Middag på døra

Middag på døra

Er du, eller nokon du kjenner, ikkje i stand til å lage middag sjølv? Då kan du søke om å få levert middag heim frå Ålesund kommune.

Gjeldande praksis frå kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund vert vidareført i ein overgangsfase etter kommunesamanslåinga.  

Kven kan få tenesta?

Dersom du har eit særleg hjelpebehov på grunn av sjukdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsakar, vil du kunne få levert middag heim.

Om maten som blir levert

 • Ålesund, Haram og Skodje: Maten blir levert kald i porsjonspakningar, éin dag i veka.
 • Sandøy og Ørskog: Leverer ut varm mat.

Meny

Menyen er variert og ernæringsriktig samansett. Dei med allergiar vil få tilpassa mat. Vi anbefaler at du vel ekstrarettar som supper og dessertar. Du oppgir dine ønske i søknaden din, eller i vidare dialog med oss i kommunen.

Pris

 • Kr 98,-  pr middag med dessert/suppe
 • Kr 93,-  pr middag utan dessert/suppe

Minste bestilling per veke er 3 middagar.

Endringar i bestillinga

Du som har avtale om matombringing kan bestille, avbestille og endre leveringsavtalen:

 • Normalkost kan avbestillast eller endrast seinast kl. 08.45 leveringsdagen.
 • Diett- og spesialkost kan avbestillast eller endrast seinast kl.15.00 torsdagen før leveringsdagen.
 • For å avslutte all levering må du gi beskjed seinast tre virkedagar før siste levering.

Ved endringar i bestillingar eller avslutting av tenesta, må du gi beskjed til kjøkkenet du bestilte middagen frå. Dersom middagen ikkje kom som avtalt, må du gi oss beskjed.

Kontakt:

 • Ring Sentralkjøkkenet på telefon 70 16 45 10 eller 908 97 756 på kvardagar mellom klokka 08.30 og 15.30.
 • For Sandøy, ring kjøkkenet på telefon 70 16 57 00.

 • For Ørskog, ring kjøkkenet på telefon 70 16 59 79.

 • Du kan óg gi beskjed til din kontaktperson i heimesjukepleien eller til Etat for tjenester til utviklingshemmede.

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg om du har behov for det. Dersom ein annan søker på vegne av deg, må vedkommande ha fullmakt. Du søker i eige skjema. I søknaden må du oppgi kor mange dagar i veka du ønsker å få levert middag.   

Søk om å få middag på døra

 

Lover og retningsliner

Dette vil for personar som er heilt avhengige av praktisk hjelp, vere ei lovpålagt teneste. Personar som ikkje er heilt avhengige av hjelp, kan óg søke om tenesta. Tenesta vil i desse tilfella ikkje vere lovpålagte.

Sjå mellom anna:

 • Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
 • Forvaltningsloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Lov om sosiale tjenester
Til toppen