Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Avlasting

Avlasting

Korttidsopphald på sjukeheim eller bukollektiv der ein gir omsorg eller avlasting i ein avgrensa periode.

Kven kan søke?

Tenesta er for pårørande som har behov for avlasting ein periode og der omsorgsmottakar er avhengig av opphald på heildøgnsinstitusjon for omsorg og pleie i tilsvarande periode.

Vurdering

Nye søkarar får heimebesøk av kommunen. Hensikta med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerande tenester. Besøket blir avtala på førehand.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester (digitalt skjema).

Pris

Avlasting er gratis.

Til toppen