Viktig informasjon om korona

Ålesund kommune følger nasjonale råd og reglar. Vi anbefaler samtidig til bruk av munnbind klarer du ikkje halde meteren og maks 10 i eigen heim. Vi har samla alt du treng å vite om koronasituasjonen i kommunen vår. På samlesida finn du oppdaterte smittetal, korleis du bestiller koronatest og påmelding til vaksinering.

Alt om korona | Information about corona in other languages

Avlasting

Avlasting

Korttidsopphald på sjukeheim eller bukollektiv der ein gir omsorg eller avlasting i ein avgrensa periode.

Kven kan søke?

Tenesta er for pårørande som har behov for avlasting ein periode og der omsorgsmottakar er avhengig av opphald på heildøgnsinstitusjon for omsorg og pleie i tilsvarande periode.

Vurdering

Nye søkarar får heimebesøk av kommunen. Hensikta med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerande tenester. Besøket blir avtala på førehand.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester (digitalt skjema).

Pris

Avlasting er gratis.

Til toppen