Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Avlasting

Avlasting

Korttidsopphald på sjukeheim eller bokollektiv gir omsorgsyter avlasting i ein avgrensa periode.

Kven kan søke?

Tenesta er for pårørande som har behov for avlasting ein periode og der omsorgsmottakar er avhengig av opphald på heildøgnsinstitusjon for omsorg og pleie i tilsvarande periode.

Vurdering

Nye søkarar får heimebesøk av kommunen. Hensikta med besøket er å vurdere hjelpebehovet, eventuelt supplerande tenester. Besøket blir avtala på førehand.

Søknad

Skjema for helse- og omsorgstenester (digitalt skjema).

Pris

Avlasting er gratis.

Til toppen