Tilbod, aktivitetar og kurs

Her kan pasientar med kreft og deira pårørande få ein oversikt over tilbod, kurs og aktivitetar i og utanfor kommunen.

Fredagskafé

Fredagskafé for deg som er berørt av kreft blir arrangert første fredag i månaden.

Sjå fredagskafé på Facebook

Meistringskurs for pasientar og pårørande

"FRAMOVER" -eit kurs for vaksne med langvarig eller kronisk fysisk sjukdom og deira pårørande.

Meir informasjon om meistringskurs for pasientar og pårørande

Meistringskurs for vaksne etterlatne

«Livslyst når det røyner på» er eit meistringskurs for vaksne etterlatne som har mista ein nærståande.

Meir informasjon om meistringskurs for vaksne etterlatne

Ansvarleg for tenesta