Individuell plan og koordinator

Individuell plan og koordinator

Har du behov for fleire helse- og omsorgstenester over lengre tid? Då har du rett til å få utarbeidd ein individuell plan (IP).

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, kan du ha rett på koordinator og individuell plan.

  • Med langvarig er det meint at behovet må ha ei viss varigheit, men den treng ikkje vere varig eller strekke seg over fleire månader eller år.
  • Koordinerte tenester betyr at du treng to eller fleire helse- og omsorgstenester. Det vil seie tenester frå forskjellige tenesteytarar, og at tenestene bør sjåast i samanheng.

Slik søker du

Du kan melde inn behov for individuell plan og koordinator slik:

Ansvarleg for tenesta

 

Til toppen