Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering

Kvardagsrehabilitering er eit tilbod som varer ein tidsavgrensa periode og som foregår i heimen eller i nærmiljøet ditt. Saman med deg set vi mål med utgangspunkt i dagege aktivitetar du ønskjer å meistre.

Teamet rundt deg vil vere sett saman av heimetenesten, fysioterapeut og ergoterapeut, og vil følge deg opp i ca.6 veker.

Alle kan henvise deg til kvardagsrehabilitering. Bruk skjema på kommunen sine internettsider eller  sjå informasjonsbrosjyra for kvardagsrehabilitering.

For kven?

 • Deg som bor heime og som tidlegare har klart deg med lite eller inga hjelp fra heimetenesten, men som no har behov for hjelp på grunn av sykdom eller skade.
 • Deg som har et ønske om i størst mulig grad å klare deg sjølv i kvardagen.
 • Deg som er villig til å gjere ein ekstra innsats for å bli mer sjølvhjulpen.

Kartlegging

Vi kjem heim til deg og gjennomfører ei kartlegging. Vi ser på kva du klarer og kva utfordringar du har i kvardagen. Saman set vi konkrete mål for kva daglege aktivitetar du ønsker å trene/øve på.

Vidare

Kartlegginga dannar grunnlaget for korleis vi saman skal jobbe for at du skal nå måla dine. Heimetenesten vil komme heim til deg og hjelpe deg med den daglege treninga. Treninga vil bli tilpasset undervegs og etter 3 veker tar vi ei evaluering.

Avslutning

Etter 6 veker tar vi ei oppsummering med utgangspunkt i dei måla du satte ved oppstart.

Vidare oppfølging

Vi kontaktar deg også etter 4 månader for ei evalueringssamtale.

Eksempler på aktiviteter å trene på:

 • På/avkledning og stell
 • Dusjing
 • Tilbereding av måltid
 • Enkelt husarbeid
 • Ta bussen
 • Gå i trapp
 • Gå utendørs
 • Handle i butikk
 • Komme inn og ut av senga
 • Dra på besøk

Kontaktinformasjon

Kontor for kvardagsrehabilitering tlf: 70 16 44 72
Mobil kvardagsrehabilitering tlf: 40 91 36 81
Resepsjon tlf: 70 16 44 00
E-post: hverdagsrehabilitering@alesund.kommune.no

Til toppen