Klage på gebyr på kommunale avgifter og eigedomsskatt

Ålesund kommune trekk tilbake faktura for eigedomsskatt og gebyr. Ønsker du å klage på grunn av feil i gebyrgrunnlaget eller eigedomskatten kan du enten gjere det via vårt digitale klageskjema, e-post til postmottak eller ordinær post. Du finn meir informasjon om innsending av klage på vår temaside om kommunale avgifter og eigedomsskatt.

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunner treng fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Kommunen sine fysioterapeutar har faste trefftider på helsestasjonane.

Dette er eit lågterskeltilbod og man treng ikkje henvisning frå lege.

Helsesjukepleiar set opp barn til vurdering, og foreldra kan også ta kontakt med helsestasjonen for å få ein konsultasjon hos fysioterapeut.  

Skolaer og barnehagar kan ta kontakt med fysioterapeuten på helsestasjonen for hjelp og veiledning forutsatt at foreldrene til det aktuelle barnet samtykker. Foreldra følger da barnet til første konsultasjon ved helsestasjonen og ved behov reiser fysioterapeuten ut til skolen eller barnehagen for vidare observasjon og vurdering, og henviser eventuelt vidare til privatpraktiserande fysioterapeuter

Fysioterapeutane tilbyr:

  • Undersøking og vurdering av barnet  
  • Sette i gang relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelging, søknad og tilpassing av bevegelses- og treningshjelpemiddel, samt ortopediske hjelpemiddel.
  • Rådgevning/veiledning og informasjon til føresette og samarbeidspartnarar.

Fysioterapeutane behandler barna kvar for seg eller i gruppe. Dei kan gje behandling på helsestasjonen, i heimen, i barnehagen eller på skolen.

Fysioterapeutane samarbeider med ergoterapeutane om vurdering, formidling og tilpassing av naudsynte hjelpemiddel.

Kva koster det?

Trygda yter heil eller delvis stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale

For barn under 16 år er behandling og transport til behandling gratis (hel stønad).

Voksne og barn over 16 år må betale eigendel (delvis stønad) inntil man har nådd beløpsgrensa for frikort eigendelstak 2. Eigendelen følger fastsette takstar og betalast ved undersøking og behandling hos både kommunalt tilsette og privatpraktiserande fysioterapeutar.

Skjema

Til toppen