Koronaviruset

På vår temaside om koronavirus  finn du siste informasjon om koronaviruset, tiltak vi gjer i kommunen og kva dette betyr for deg. Ålesund kommune tilbyr testing for personer med symptom på koronavirus (covid-19) ved teststasjonen på Åse.  Information about corona in other languages. 

Fysioterapi for barn og unge

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

Barn og unge som av ulike grunnar treng fysikalsk behandling kan få hjelp av fysioterapeut. Kommunen sine fysioterapeutar har faste trefftider på helsestasjonane.

Dette er eit lågterskeltilbod og ein treng ikkje henvising frå lege.

Helsesjukepleiar set opp barn til vurdering, og foreldra kan også ta kontakt med helsestasjonen for å få ein konsultasjon hos fysioterapeut.  

Skolar og barnehagar kan ta kontakt med fysioterapeuten på helsestasjonen for hjelp og veiledning forutsett at foreldra til det aktuelle barnet samtykker. Foreldra følger då barnet til første konsultasjon ved helsestasjonen og ved behov reiser fysioterapeuten ut til skolen eller barnehagen for vidare observasjon og vurdering, og henviser eventuelt vidare til privatpraktiserande fysioterapeutar.

Fysioterapeutane tilbyr:

  • Undersøking og vurdering av barnet  
  • Sette i gang relevante tiltak.
  • Hjelp til utvelging, søknad og tilpassing av bevegelses- og treningshjelpemiddel, samt ortopediske hjelpemiddel.
  • Rådgiving/rettleiing og informasjon til føresette og samarbeidspartar.

Fysioterapeutane behandlar barna kvar for seg eller i gruppe. Dei kan gi behandling på helsestasjonen, i heimen, i barnehagen eller på skolen.

Fysioterapeutane samarbeider med ergoterapeutane om vurdering, formidling og tilpassing av nødvendige hjelpemiddel.

Kva kostar det?

Trygda yter heil eller delvis stønad til å dekke utgifter til undersøking og behandling hos fysioterapeut med kommunal driftsavtale.

For barn under 16 år er behandling og transport til behandling gratis (heil stønad).

Vaksne og barn over 16 år må betale eigendel (delvis stønad) inntil ein har nådd beløpsgrensa for frikort eigendelstak 2. Eigendelen følger fastsette takstar og må betalast ved undersøking og behandling hos både kommunalt tilsette og privatpraktiserande fysioterapeutar.

Skjema

Til toppen