Kurs: Tuning into teens

mandag 25. september 2023, 14.00 - 16.00

Informasjon

Tuning into teens er eit foreldrerettleiingsprogram for foreldre med tenåringar i alderen 13 til 16 år. Tuning in to teens er eit evidensbasert foreldrerettleiingsprogram som fokuserar på det emosjonelle bandet mellom foreldre og tenåringen. Programmet støttar foreldre slik at tenåringens følelsesuttrykk gir ein moglegheit for nærhet, forståing og sjølvregulering. Studiar har vist positive resultat for foreldre sjølv, foreldre-tenåring relasjonen og tenåringens emosjonelle kompetanse og åtferd. Kurset er gratis.

Ønsker du å lære korleis du:

 • blir betre til å snakke med tenåringen din
 • forstår tenåringen din betre
 • hjelper tenåringen din til å handtere sine følelser
 • førebygger åtferdsproblemer hos tenåringen din
 • hjelper tenåringen din med å handtere konfliktar

Ungdom som har en høyere emosjonell kompetanse:

 • er mer oppmerksame og tryggare i situasjonar kor dei opplever press fra jevnaldrende
 • har lettere for å handtere konflikter og får lettare vener
 • handterer betre vanskelege følelser som sinne og tristheit
 • har færre psykiske plager og utfordringar ift. rus

Tid og stad

Stad: Familiestøttande tenester, Elegantegaarden, 2.etg

Varigheit : 6 uker (2 timer per gang)

Kursdager oppstart høst 2023:

 • Måndag 25. september kl 14-16
 • Måndag 02. oktober kl 14-16
 • Måndag 09. oktober kl 14_16
 • Måndag 23. oktober kl 14-16
 • Måndag 30. oktober kl 14-16
 • Måndag 06. november kl 14-16

Påmelding og spørsmål

Meld deg på

Har du spørsmål? Høyr med kurshaldarar Cecilie Drotningsvik, psykolog Familiestøttande tenester og/eller Tine Kopperstad, psykolog Helsestasjonstenesten. Spørsmål? Kontakt tint@alesund.kommune.no.

Pris voksen: 0

Stad

Familiestøttande teneste, Elegantegaarden, 2. etg
 

Kontakt

Familiestøttande tenester og Helsestasjonstenesten
 

Legg til hendinga i din kalender