Om jordmortenesta

Om jordmortenesta

Er du gravid og busett i Ålesund kommune, har du tilbod om svangerskapskontrollar hos jordmor på helsestasjonen eller hos fastlegen din. Du kan sjølv velje om du vil nytte jordmor, fastlege, eller ein kombinasjon av desse.

Vi anbefaler at du tar kontakt med jordmor så fort du veit at du er gravid. Tenesta er gratis. 

Den kommunale jordmortenesta i Ålesund er lokalisert fleire stader:

Til toppen