Nyttige nettsider

Nyttige nettsider for gravide

Her finn du kvalitetssikra informasjon om fleire aktuelle tema.

Nyttige nettsider for gravide
Lenke Utgjevar Tema
Gravid Helsenorge.no Samleside for all informasjon til gravide på Helsenorge.no
Fosterdiagnostikk Helsenorge.no Om fosterdiagnostikk til gravide som har auka risiko for å få eit foster med alvorleg arveleg sjukdom eller utviklingsavvik
Undersøking av nyfødde og nyføddscreening Helsenorge.no Informasjon om helseundersøkingar av nyfødde, nyføddscreening, surstoffmåling i blodet, hørselscreening og vitamin K-injeksjon.
Gravid uke for uke Helsenorge.no Utviklinga i svangerskapet, veke for veke
Graviditetsoraklet Norsk Helseinformatikk Utviklinga i svangerskapet, veke for veke
Kjenn Liv Landsforeningen uventa barnedød Ei hjelp til gravide for å følge med på barnet sine røyrsler
Mamma Mia Norske Kvinners Sanitetsforening Eit web-basert program for sjølvhjelp lagd for å fremje trivsel og helse i tida før og etter fødsel
Vanlege plager under graviditeten Helsenorge.no Oversikt over dei vanlegaste plagene i svangerskapet og kva du kan gjere med dei
Bekkenløysning Helsenorge.no Informasjon om og råd ved bekkenløysing
Kosthald for gravide Matportalen.no Råd og rettleiing omkring kosthald i svangerskapet
Jodkalkulatoren Melk.no Berekning av jodinntak, og om du treng tilskot
Trygg Mammamedisin Tryggmammamedisin.no Råd og rettleiing omkring medisinbruk i svangerskapet
Snus og røyk hos gravide Helsenorge.no Informasjon om nikotinbruk i svangerskapet
Trening når du er gravid og etter fødsel Helsenorge.no Tips og råd om trening når du er gravid og etter fødsel
Føde-barsel Volda Helse Møre og Romsdal Informasjon om føde-barselavdelinga ved Volda sjukehus
Føde-barsel Ålesund Helse Møre og Romsdal Informasjon om føde-barselavdelinga ved Ålesund sjukehus
Foreldrebrosjyrer - Gode råd PharmaSafe Ei samling på 19 brosjyrar for gravide, sped- og småbarnsforeldre. Her finn du også dei vi ikkje har lagt ut.
Gravid og usikker? Amathea Amathea hjelper deg å finne svar ved usikkerheit rundt graviditet. Uansett om eit svangerskap er planlagd eller ikkje, kan det dukke opp spørsmål og tvil. Da er det godt å snakke med nokon som lyttar til deg, og som kan bidra med rettleiing i dine eigne val.
Før fødselen Stine Sofies stiftelse Forventingar ein har, kva ein gleder og gruer seg til, og kva ein vil og ikkje vil gi vidare frå eigen barndom.
Kommande og nybakte foreldre Stine Sofies stiftelse Temafilmar
Ammehjelpen Ammehjelpen.no Ammehjelpen gir gratis informasjon, rettleiing og støtte ved spørsmål omkring amming og morsmelk, med utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis. Hjelp til mødrer via telefon, e-post og sosiale medium.
Landsforeningen 1001 dagar Forening som jobber med mental helse under graviditet og etter fødsel. Mental helse under graviditet og etter fødsel. Foreldresupport.
Til toppen