Fødselsførebuande kurs

Fødsel- og foreldreførebuande kurs, også kalt svangerskapskurs, er eit kurs for deg som skal bli foreldre for første gong.

  • Formålet med kurset er at du og partnar skal få auka kunnskap og tryggheit rundt fødselen og foreldrerolla. Når du som gravid føler deg trygg, taklar du fødselssmerter betre. Du og partnar blir tryggare når de veit meir om kva dykk har i vente.
  • Kursa er gode forum for å ta opp ulike spørsmål i forbindelse med svangerskap, fødsel og tida etterpå.
  • Du kan treffe andre i same situasjon og kjenne på fellesskap.
  • Kurset er gratis og blir tilbode ved nokre av helsestasjonane.
  • Ta kontakt med din helsestasjon, eller di jordmor for meir informasjon om fødsels- og foreldreførebuande kurs.