Koronaviruset

Har du spørsmål om korona? Ring informasjonstelefonen 90 27 15 79 (open måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00).  Dette nummeret kan ikkje brukast for bestilling av test eller vaksine. På vår samleside finn du alt om testing, vaksinering og smittetal i kommunen.

Bekymrar du deg for eit barn eller ein ungdom?

Bekymrar du deg for eit barn eller ein ungdom?

Bekymrar du deg for eit barn eller ein ungdom, skal du kontakte barnevernet.  
Barn og ungdom kan også ta kontakt for eigen del, eller om dei bekymrar seg for nokon dei kjenner.

Kva er du bekymra for?

Dette er dei vanlegaste grunnane til at barn, unge eller vaksne tar kontakt med barnevernet:

 • vald eller overgrep mot barn, eller mellom foreldre
 • problem med rus eller alkohol
 • psykiske problem
 • barn får dårleg omsorg

Bekymringsmeldinga di kan vere avgjerande for barnet det gjeld. Å kome tidleg i gong med hjelp er viktig, og kan hindre at vanskane blir for store.

Mange som bekymrar seg for barn og ungdom er redde for at dei overreagerer eller feiltolkar signal. Mange lurer på om det dei ser kanskje ikkje er alvorleg nok, eller om ei melding kan skape unødige problem.
Det er barneverntenesta som har ansvar for å vurdere bekymringa, og om det er nødvendig med hjelp. Andre har til oppgåve å sørge for at barneverntenesta får kjennskap til barn som har det vanskeleg.

Kven kan melde frå til barnevernet?

 • Privatpersonar, som foreldre eller andre i familien, vennar eller naboar kan levere bekymringsmelding til barnevernet. Dei kan vere anonyme.
 • Skular, barnehagar og andre offentlege instansar pliktar å kontakte barneverntenesten dersom dei vurderer at det er grunn til bekymring. Offentlege instansar kan ikkje vere anonyme.
 • Barn og familiar kan søke om hjelpetiltak frå barneverntenesta. Sjå også heimebaserte tenester.

Slik melder du frå til barnevernet  

Du kan sende inn ei bekymringsmelding eller ringe:

 • Telefon til Barnevernvakta for Sunnmøre: 915 76 020
 • Telefon til politiet: 02800/112 (gratis)
 • Telefon til alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis)

Post:
Ålesund kommune
Verksemd for barneverntenester
Postboks 1521
6025 Ålesund

Digitalt:
Ved bruk av Digipost vil brevet gå rett til det skjerma elektroniske fagsystemet som barnevernet bruker:

 • For barnevernvakta for Sunnmøre, bruk organisasjonsnummer 992 421 444
 • For Ålesund og Fjord barnevernteneste, bruk organisasjonsnummer 985 697 159

Dette skjer når du melder frå

Vi vil i løpet av ei veke avklare om det du er bekymra for er noko som må følgast opp. Vi tar då kontakt med barnet/ungdommen, foreldra og andre som kan seie noko om det bekymringa gjeld.
Om det er behov for hjelp, finn vi tiltak i lag med barnet/ungdommen og foreldra som skal bidra til positiv endring i familien.


Informasjon om barneverntenesta

Til toppen