Tuberkulosekartlegging

Tuberkulosekartlegging

Alle flyktninger og asylsøkere og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal være over tre måneder i Norge har plikt til å la seg undersøke for tuberkulose.

Land med høy og særlig høy forekomst av tuberkulose

 I flytskjemaet  i  lenken under kan du få ytterligere beskrivelse av undersøkelsen.

Rutineundersøkelse for tuberkulose ved ankomst til Norge

Kartlegging av tuberkulose ved ankomst til Norge gjennomføres enten ved fastlegekontor eller hos helsetjenester som har dette definert i sin tjeneste.  Tjenestesteder som gjennomfører denne undersøkelsen vil sende deg en innkalling.

Andre:


Du må også kontrollere deg for tuberkulose hvis du:

  • jobber innen helse- eller barneomsorg og har vært på reise i noen av disse landene mer enn tre måneder
  • har jobbet i helsevesenet i disse landene selv om oppholdet var kortere tid enn tre måneder
  • jobber både i Norge og utlandet over tid, da er det viktig at du tar tuberkulosekontroll regelmessig.

Folkehelseinstituttets oversikt over grupper med plikt til tuberkulosekontroll

Dersom du har plikt til å kontrollere deg for tuberkulose  jf. overnevnte kulepunkt tar du kontakt med din fastlege

Folkehelseinstituttets temasider om tuberkulose
Forskrift om tuberkulosekontroll
 

Til toppen