Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

SFO - Rutiner ved henting og bringing av barn i kommunale skolefritidsordninger

Sist endret januar 2013.

 

 

RUTINER VED BRINGING/HENTING AV BARN I KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Rutiner for bringing og henting av barn i kommunale skolefritidsordninger skal - i hovedsak -  følge samme  rutiner som gjelder i kommunale barnehager.

Åpningstiden i de kommunale skolefritidsordningene er  i hovedsak lagt til tidsrommet  07.15. - 16.45.

I utgangspunktet skal bringe/hentetider være avtalt med foresatte  ved skriftlig  aksept av plass i skolefritidsordningen. Eventuelt kan det inngås avtale om bringing og  henting  på et senere tidspunkt - men likevel i god tid før oppstart av SFO.

Det skal avtales hvem som vil stå for bringing/henting av barnet. Dersom spesielle forhold tilsier det,  skal  det inngås skriftlig avtale om dette.

Dersom andre skal hente barnet, skal foresatte gi melding om dette.

Foresatte skal sørge for at barnet er blitt hentet senest ved SFOs stengetid.

Dersom uforutsette forhold fører til at foresatte ikke kan overholde hentetiden, skal det, så tidlig som mulig, gis beskjed til skolefritidsordningen om dette.

Personalet i skolefritidsordningen har ansvar for barnet til det blir hentet av foresatte - dette gjelder også dersom foresatte, av en eller annen grunn, skulle bli noe forsinket i forhold til den avtalen som er inngått.

Ved henting etter SFO sin stengetid, vil det bli innkrevd geby for hver påbegynte time. Se pkt. 9.8 i Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Ålesund kommune.

Personalet skal under ingen omstendighet gi barnet tillatelse til å gå hjem på egen hånd - med mindre dette er spesielt avtalt med foresatte på forhånd.  Slik avtale skal foreligge skriftlig.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119