Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Målform Flisnes skolekrets (forskrift)

Forskrift om endring av målform i Flisnes skolekrets, Ålesund kommune 22. juni 2000.

Fastsatt av Ålesund kommune v/hovedutvalget for undervisning 22. juni 2000 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-5 første ledd.

Hovedutvalget for undervisning godkjenner valget ved Flisnes skole 15. juni 2000. Hovedmålform ved Flisnes skole skal for framtida være bokmål.

Kunngjort og ligger ute også på Lovdata sine nettsider.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119