Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Skole og barnehage overgang mellom disse (Prosedyre)

Ålesund kommune vil sikre helhet og sammenheng mellom barnehage og skole, slik at barna møter godt forberedt og trygge til skolestart.Derfor er det utarbeidet en egen  prosedyre for alle kommunale og private barnehager og skoler.

 

Det er viktig at barnehage, skole og foresatte samarbeider aktivt omkring det enkelte barns utvikling og læring. En god overgang for den enkelte forutsetter utvikling av gode og trygge rammer, samt gode verdier og gode holdninger.

Barnehagen har sin rolle i overgangen, skolen har sin og foresatte har sin. Ansvar må tydeliggjøres, for det er når vi samhandler godt at vi sikrer overgangen best.

pdfProsedyre-overgang-skole-barnehage

Vedlegg:

 

Kort sammendrag av de viktigste punktene

1. Styrer informerer foreldre om prosedyre overgang barnehage – skole.
2. Det avholdes foreldresamtale i barnehagen.
3. Skolen gjennomfører innskriving, som er barnets første møte med skolen.
4. Rektor, lærer og SFO-leder arrangerer innskolingsdag(er) og foreldremøte i skolen.
5. Rektor, lærer og SFO-leder tar mot barnet ved skolestart og oppstart i SFO .
6. Rektor og kontaktlærer avholder foreldremøte i skolen.
7. Kontaktlærer avholder foreldresamtale i skolen
8. Det gjennomføres fagdag for pedagoger i barnehage og skole, møte for styrere og rektorer for utveksling av informasjon, felles møte for
    kontaktlærere og temakveld for foresatte.

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119