Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Idrettshaller og bruk (Reglement)

For alle som oppholder seg i idrettshallene gjelder regler om alminnelig god oppførsel og orden. Dette vil gi bedre trivsel for alle, og skape gode helsemessige forhold og hindre unødig slitasje på bygning og inventar.

 

pdf Reglement for bruk av idretshallene i Ålesund som PDF

 

Def.: ”Leietaker”, er ansvarlig person som er oppsatt på trening, kamp, kurs, skoletime eller arrangement. Ansvarlig
person skal alltid være over 18 år.

Bruksregler for hallene

 1. Leietaker er ansvarlig for sine utøvere i den tildelte treningstiden/leietiden og må følge hallens reglement.
 2. Tilsynsvaktene kan vise bort de som ikke retter seg etter utleie og ordensregler.
 3. All skifting skal foregå i garderobene. Verdisaker bør av sikkerhetsmessige grunner tas med inn i hallen.
 4. Ved treningstidens slutt skal lag/støtteapparat begi seg til garderobe uten opphold i hallen.
 5. Leietaker må respektere andres treningstid. Det er ikke adgang til hallene før egen treningstid begynner.
 6. Leietaker går til slutt og påser at det er ryddet i hall, garasje og garderober.
 7. Klister kan kun benyttes av J/G 15 år eller eldre. Det er kun vannbasert klister som er tillatt. Alt klister skal taes på/av ved henviste plasser. Der er treners ansvar å følge opp at disse reglene følges. Se for øvrig egne klisterregler.
 8. Utstyr skal brukes med nødvendig forsiktighet. Etter bruk skal materiell og utstyr settes tilbake på riktig plass.
 9. Håndballmål og motorisert utstyr som skillevegger og basketballkurver har egen instruks i hallen.
 10. Hvis annen aktivitet enn vanlig trening inntrer på ukedager skal dette varsles ÅK v/kultur. (eks. treningskamper, seriekamper og arrangement).
 11. Det er ikke tillatt å røyke, bruke alkohol eller andre rusmidler i noen av idrettshallenes rom og uterområder.
 12. Dyr, med unntak av førerhund, har ikke tilgang til hallen.
 13. Ballspill er ikke tillatt i korridorer, garderober eller tribune. Ved futsal er kun innefotball tillatt i hallen.
 14. Sykkel, rulleskøyter, rullebrett eller lignende er ikke tillatt i hallene.
 15. Utefottøy er forbudt på hallgulvet. Det må kun brukes rent fottøy som ikke setter merker.

Ansvar

 1. Utover alminnelig erstatningsrettslig ansvar er ÅK uten ansvar for ulykker eller skade på personer eller eiendom, tap av private effekter, verdisaker og lignende i forbindelse med utleie.
 2. Leietaker skal alltid ha kompetanse innen førstehjelp og selv medbringe nødvendig førstehjelpsutstyr, og orientere seg om brannforskrifter og nødutganger.
 3. Leietaker er økonomisk ansvarlig for utstyr som forsvinner og skade på utstyr og innbo som ikke kan tilskrives slitasje eller hendig uhell.
 4. Skader eller uregelmessigheter meddeles straks til hallpersonalet.
 5. Ved uvøren bruk eller mangelfull opprydding må leietaker betale for ekstra renhold og evt. reparasjon.
 6. Ved manglende skriftlig avbestilling av reservert kamp-/arrangementstid, og der tilsynsvaktene møter opp, skal det betales avbestillingsgebyr. Ved avbestilling av arr.tid med over 5 timers varighet, utstedes et gebyr dersom avbestillingen skjer mindre enn 7 dgr. før reservert arr.dato.
 7. Leietaker er økonomisk ansvarlig for utrykningsgebyr i forbindelse med uaktsom eller forsettelig utløsning av brannalarm/innbruddalarm.
 8. Gjenglemte klær/utstyr blir i januar og juni måned kastet eller gitt til en veldedig organisasjon.

Arrangement

 1. Det skal søkes ÅK v/ virksomhet kultur for hvert arrangement.
 2. Skolene disponerer hallene i tidsrommet 08:00 til 15:00 på hverdager. Bruk av lokalene til andre formål enn idrettslige aktiviteter, er bare aktuelt etter spesiell søknad og vurdering.
 3. Ved arrangement må leietaker selv sørge for nødvendig vakthold, også på parkeringsplass (uteareal).
 4. Vaktpersonellet må være godt kjent med branninstruks, rømningsveier og hvor slukkeutstyret er plassert.
 5. Eventuell reklame i forbindelse med arrangement skal avklares med driftsleder i hallene.
 6. Alle leide lokaler skal ryddes og tømmes for boss. Utstyr og inventar settes på plass.
 7. Ved egen kioskdrift under arrangement skal kjøkken og det tilhørende areal rengjøres med vann og såpemiddel. Obligatorisk rengjøring er inkl. i leieavtale.


Kultursjefen i Ålesund kommune 18.01.2018

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119