Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Vann- og avløp Ålesund kommune (Norm)

VA - normen gjelder for alle VA anlegg, dvs. både offentlige anlegg og anlegg som blir bygd ut av private aktører for deretter å bli overtatt av kommunen i samsvar med § 17 og § 18-1 i Plan- og bygningsloven.

VA-normen i Ålesund kommune klargjør de tekniske krav til prosjektdokumentasjon, grøfter og ledningsutførelse samt transportsystem for vann, spillvann og overvann.

Normen tar utgangspunkt i NORVAR sin mal for VA-norm www.va-norm.no, og der Ålesund kommune har fremarbeidet lokale bestemmelser der dette er funnet hensiktsmessig.

pdfForord VA-norm

pdfVA Norm Sunnmøre - revidert sept 2019

pdfB1 - Krav til VA-rammeplan - Sunnmøre

pdfB2 Sjekkliste - krav til teknisk plan sluttdokumentasjon

pdfB3 Krav til innmåling og dokumentasjon

pdfB4 - Retningslinjer overvasshandtering

pdfA1 Normtegning Plan og lengdeprofil

pdfA2 grøftesnitt

pdfA3 Alt grøftesnitt

pdfA4 Tilknytning vassforsyning

pdfA5 - B Tilknyting sprinklaranlegg 

pdfA5 Stikkledning Vann

pdfA6 stikkledning Avløp

pdfA7 Forenkla Kumløysing

pdfA8 Vannkum i veg

pdfA9 Grøftesteng Betong

pdfA10 Grunnvassperre Leire

pdfA11 Midlertidig Sandfangskum

pdfA12 Sandfangkum

pdfA13 Steinfelle VA

pdfA14 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Plan

pdfA15 Utforming av tørroppstilt avløpspumpestasjon Snitt

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119