Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Kunstnerprisen for Ålesund by (statutter)


Sist endret av bystyrets kulturkomité i møte 28.09.2005, sak 039/05 - B-sak 121/07 (04.10.07)§ 1

Statutter for Ålesund bys kunstnerpris

 

§ 1

Ålesund bys kunstnerpris er en oppmuntring til utøvende kunstnere og unge kunstnere under utdannelse i deres skapende, kunstneriske virksomhet.

§ 2 Kunstnerprisen kan tildeles

  • bildende kunstnere
  • brukskunstnere
  • filmkunstnere
  • forfattere
  • komponister
  • scenekunstnere
  • tonekunstnere
  • andre som finnes å tilfredsstille kunstneriske krav

For å kunne få tildelt prisen må vedkommende være bosatt i Ålesund eller ha særlig tilknytning til byen og distriktet.

§ 3

Kunstnerprisen skal primært tildeles hvert år. Den består av en gavesjekk på kr 10.000, et diplom i kunstnerisk utførelse og en krystallvase med kommunevåpenet.

§4

Forslag om tildeling av kunstnerprisen kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Oppfordring om å fremme forslag til kandidat(er) til prisen kunngjøres hver høst innen utgangen av uke 43.

§ 5

På bakgrunn av mottatte forslag avgjør bystyrets komité for kultur og oppvekst 1 om og til hvem kunstnerprisen skal tildeles. Kultur- og oppvekstkomiteen fatter vedtak etter eget skjønn og kan vedta å tildele prisen selv om det ikke er fremmet forslag fra noen av de som er nevnt i § 4. Komiteen kan søke fagkyndig bistand før vedtaket fattes.
1 B-sak 121/07 - 04.10.2007

§ 6

Ålesund bys kunstnerpris overrekkes av kultur- og oppvekstkomiteens leder under bystyrets siste møte i desember.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119