Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Ålesund kommunes miljøpris

Vedtatt av formannskapet 05.12.2011 – sak 125/11 (Sammenslåing av miljøprisen og barnehagenes miljøpris til Ålesund kommunes miljøpris).

 

 1. Ålesund kommunes miljøpris består av diplom og en pengesum og/eller et
kunstverk.

2. Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt og framragende innsats for miljøet,
her under klima- og energitiltak.

3. Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, organisasjoner, barnehager, skoler og
offentlige og private virksomheter/bedrifter som har utmerket seg på
miljøområdet, her under klima- og energitiltak. Prisen er på kr. 15.000.

4. Rådmannen skal ved annonsering og andre tiltak oppfordre kommunens
innbyggere til å foreslå kandidater til prisen. Forslagene skal være skriftlige med
en kort begrunnelse.

5. På bakgrunn av innkomne forslag, eller etter forslag fra rådmannen, avgjør
komiteen om - og til hvem - miljøprisen skal tildeles.

6. Miljøprisen overrekkes av komiteens leder under bystyrets siste møte i desember.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119