Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Byggeskikkprisen i Ålesund (statutter)

thumb_signatur-reglement

Revidert av byggesaksutvalget 27.09.2005, sak 102/05

 

Statutter for byggeskikkprisen i Ålesund kommune

"Byplansjef Olav Høydals minnepris"

 

§1 Byplansjef Olav Høydals minnepris (Byggeskikkprisen) er en motivasjon til og en påskjønnelse i arbeidet med å bedre byggeskikken i Ålesund.

§ 2 Byggeskikkprisen kan tildees huseiere og byggherrer for deres arbeid med nybygg, tilbygg eller rehabilitering. Byggeprosjekt må utmerke seg med god arkitektur, på en fortjenstfull måte være tilpasset byens eldre bygningsmiljø, eller ivareta lokal byggeskikk og håndverkertradisjon.

Fredede bygninger og bygninger som har fått offentlig støtte ut fra antikvariske kriterier, bør kun unntaksvis komme i betraktning.

Prosjektet må være fullført i løpet av de siste 10 årene før tildelingstidspunktet.

§ 3 Byggeskikkprisen skal primært tildeles hvert år. Den består av en plakett med innskrift, beregnet for å festes til bygget, og et diplom. Planleggere, konsulenter og håndverkere som har medvirket til resultatet skal omtales.

§ 4 Forslag om tildeling av byggeskikkprisen kan fremmes av privatpersoner, organisasjoner og institusjoner. Oppfordring om å fremme forslag til kandidat(er) til prisen kunngjøres hver høst innen utgangen av uke 43.

§ 5 På bakgrunn av mottatte forslag avgjør byggesaksutvalget om og til hvem byggeskikkprisen skal tildeles. Utvalget fatter vedtak etter eget skjønn og kan vedta å tildele prisen selv om det ikke er fremmet forslag fra noen av de som er nevnt i § 4. Det kan søkes fagkyndig bistand før vedtaket fattes.

§ 6 Byplansjef Olav Høydals minnepris overrekkes av lederen i byggesaksutvalget under bystyrets siste møte i desember.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119