Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Moa svømmehall (Ordensregler)

Ordensregler for Moa Svømmehall.

 

 

Ordensregler for Moa Svømmehall

 

HYGIENE

1. Fotøy kun i midtgangen. Ikke tråkk med fottøy i barfotgangen.

2. Dusjing er påbudt: Grundig kroppsvask uten badetøy før bruk av bassengene.

3. Det er påbudt å bruke badehette i bassengene.

4. Spytting i eller annen forurensing av bassengene må ikke forekomme.

5. Personer med smittsomme hudsykdommer/andre sykdommer har ikke adgang til anlegget.

6. Fotpleie er ikke tillatt i svømmehallens lokaler.

7. Før bruk av badstu er det påbudt med innsåping og dusj i dusjrommet.

SIKKERHET - GARDEROBE

1. Ta godt vare på nøkkelen til garderobeskapet. Husk å låse.

2. Du har selv ansvar for verdisaker, klær og annet utstyr i garderobene. Lås inn i garderobeskapet. Leid utstyr skal leveres tilbake etter bruk.

3. Knusbare flasker tas ikke med i garderober, sanitærrom eller svømmehall.

SIKKERHET - BASSENG

1. Ikke svømmedyktig? Da skal øvingsbassenget brukes og en skal være i følge med og under oppsyn av en svømmedyktig voksen.

2. Tyggegummi forbudt (kan sette seg fast i luftrøret).

3. Dykkermaske, snorkel og svømmeføtter er forbudt.

4. Det skal ikke være flere i anlegget enn antall personer det er driftsteknisk og sikkerhetsmessig dimensjonert for: Antall badende i hovedbasseng 100 personer og i øvingsbasseng 32 personer. Badetiden er maks. 1. time.

ADGANG – BORTVISNING

1. Badende og besøkende skal innrette seg etter svømmehallpersonalets anvisninger. Om ikke viser personalet vedkommende bort fra anlegget.

2. Du må ha gyldig billett for å få adgang til svømmehallen.

3. Berusede personer har ikke adgang. Det er forbudt å nyte rusmidler av noe slag i lokalene.

4. Hærverk på bygning, inventar og utstyr medfører erstatningsansvar.

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119