Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Målformer i grunnskolen i Ålesund (forskrift)

Forskrift om Målformer i grunnskolen i Ålesund kommune. Vedtatt av Ålesund bystyre 01.02..2007, By-sak nr. 018/2007

 

pdf Forskrift_om_målformer_i_grunnskolen_i_Ålesund_kommune

Forskrifta fastsetter hvilken målform som skal være hovedmålet i den enkelte offentlige grunnskole i kommunen og i grunnskoler som ikke mottar statstilskudd etter friskolelova (Lov av 4. juli 2003 nr 84 om frittstående skoler).

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119