Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Startlån og boligtilskudd - Reglement

Lokale retningslinjer for startlån og boligtilskudd

Reglementet ble vedtatt av bystyret i sak 136/15 den 13.10.2015.

Ordningen administreres via Ålesund kommunale Eiendom KF  - Husbanken.

pdfRetningslinjer for startlån

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119