Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Norm for vannmålere - Ålesund kommune

 Vedtatt av Ålesund bystyre 30. november 2006. Gjelder fra 1. januar 2007.

 

NORM FOR VANNMÅLER I ÅLESUND KOMMUNE

Normen omhandler anskaffelse, installasjon, avlesing, m.v.

pdf Norm for vannmåler i Ålesund kommune som PDF

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119