Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Veg og gate - Kommunalteknisk veg- og gatenorm - Ålesund kommune

Kommunalteknisk veg- og gatenorm er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø og framkommelighet for alle, kommunal service og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske anlegg ved planlegging og bygging av boligområder og kommunale veger.

Normen skal fungere som oppslagsverk og en kortfattet innføring i de krav som stilles til vegplanlegging på kommunalt vegnett. I tillegg gir den føringer for private veger.

pdfKommunalteknisk veg- og gatenorm for Ålesund kommune 2016 (oppdatert 20.04.2017)

 

 

 

 

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119