Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Administrative reglement

Sanitærreglement for Ålesund kommune

Vedtatt av Ålesund bystyre 7.12.2017 i sak 154/17. Gjeldende fra 07.12.2017. Nytt punkt i del 3: Lokale bestemmbelser ble vedtatt av bystyret den 21. 06.2018.

Hensikten med sanitærreglementet er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilår

Standardvilkårene består av to hefter, som kanbestilles fra Kommuneforlaget:

Del 1: Administrative bestemmelser

Del 2: Tekniske bestemmelser

Del 3: Lokale bestemmelser til sanitærreglement

 

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119