Ålesundkommune logo 246px
Ålesundkommune logo sidestilt 50h

Veg, anlegg og park

Tjenestene omfatter drift og vedlikehold av kommunale veger, definerte grøntområder og utomhusanlegg. Det utføres også nyanlegg innenfor nevnte områder, samt for vann og avløp. Drift- og vedlikeholdsarbeidet skal opprettholde og/eller forbedre
miljø, sikkerhet og trygghet for myke trafikkanter.

Virksomheten skal også opparbeide, drifte og vedlikeholde våre offentlige plasser og torg, offentlige toalett, parker, grøntanlegg og turveger. Veg, anlegg og park leverer i hovedsak tjenestene i egen regi.

Virksomheten forvalter, drifter og vedlikeholder byens parker og torg, bolignære friområde, kommunale leke- og ballplasser, friluftsbadeplasser, turstier og noen utenomhus idrettsanlegg.

Adresse

  • Postadresse: Postboks 1521
  • Postnr: 6025
  • Poststed: Ålesund
  • Besøksadresse: Keiser Wilhelmsgate 11

Kontakt

  • Leder: Oddvar Kongsvik
  • Telefon: 70 16 27 20

På kartet

Skriv inn adressen din i feltet under for å se reiserute

 Kontakt oss

Sentralbordet 70 16 20 00 (kl. 08.00 - 15.45)
 
Post: Postboks 1521, 6025 Ålesund
Besøk: Keiser Wilhelms gt. 11, 6003 Ålesund

Åpningstider
Kontaktinformasjon
Organisasjon

Org.nr.  942 953 119